Den fulde tekst
L 109
Forslag til lov om ændring af lov om forskningsrådgivning m.v. og forskellige andre love og om ophævelse af lov om Højteknologifonden. (Ændringer som følge af lov om Danmarks Innovationsfond).
Af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard (RV)).
Lovf som fremsat 15/1 14
Fremsat skr 15/1 14
1.beh 28/1 14
Betænkning 11/3 14
2.beh 18/3 14
Lovf som vedt 25/3 14
3.beh 25/3 14
Lov nr 310 af 29. marts 2014
Beh sammen: L 109, L 107 og L 108
Ordførere: (1.beh) Karen Ellemann (V), Mette Reissmann (S), Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), Lotte Rod (RV), Trine Mach (SF), Rosa Lund (EL), Joachim B. Olsen (LA), Charlotte Dyremose (KF).
Ministre: (1.beh) ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard).
Efter 1.beh henvist til Uddannelses- og Forskningsudvalget(FIV).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven om Danmarks Innovationsfond bygger på et forlig mellem regeringen og alle Folketingets partier. Loven samler tre støtteområder (Det Strategiske Forskningsråd, Højteknologifonden og Rådet for Teknologi og Innovation) i én ny organisation: Danmarks Innovationsfond – Fonden for strategisk forskning, højteknologi og innovation.
Tre lovforslag blev behandlet under ét i Folketinget for at gennemføre omlægningen: L 107, L 108 og L 109.
Afstemning:
Vedtaget
111 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF, UFG)
0 stemmer imod forslaget
0 stemmer hverken for eller imod forslaget