Den fulde tekst
L 115
Forslag til lov om ændring af lov om visse aspekter af Danmarks Eksportråds virke. (Nedlæggelse af bestyrelsen for Danmarks Eksportråd og ændret procedure for udpegning af medlemmer til eksportfremmebevillingsudvalget m.v.).
Af handels- og europaministeren (Nick Hækkerup (S)).
Lovf som fremsat 16/1 14
Fremsat skr 16/1 14
1.beh 23/1 14
Betænkning 27/2 14
2.beh 1/4 14
Lovf som vedt 3/4 14
3.beh 3/4 14
Lov nr 361 af 11. april 2014
Ordførere: (1.beh) Kim Andersen (V), Benny Engelbrecht (S), Hans Kristian Skibby (DF), Andreas Steenberg (RV), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Stine Brix (EL), Joachim B. Olsen (LA), Brian Mikkelsen (KF).
Ministre: (1.beh) handels- og europaministeren (Nick Hækkerup).
Efter 1.beh henvist til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget(ERU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven medfører, at Eksportrådets bestyrelse nedlægges og proceduren for udpegning af medlemmer til eksportfremmebevillingsudvalget ændres. Det er hensigten, at nedlæggelsen af bestyrelsen modsvares af oprettelsen af et bredere rådgivende udenrigsøkonomisk og erhvervsorienteret organ, Udenrigsøkonomisk Forum, som skal rådgive handels- og europaministeren om de internationale aspekter af den danske vækstdagsorden og strategiske tilgange hertil.
Ændringerne er begrundet i, at der siden etableringen af Eksportrådet i 2000 inden for rammerne af udenrigstjenesten er udnævnt en selvstændig minister for området med en deraf følgende politisk opprioritering m.v. Betingelserne for bestyrelsens virke er ændret i et sådant omfang, at bestyrelsen ikke længere på en meningsfuld måde kan varetage de opgaver, som den oprindelig blev stillet.
Formålet med lovændringen er, at rådgivningen af handels- og europaministeren og Eksportrådet bliver mere tidssvarende.
Loven trådte i kraft den 1. maj 2014, hvor Eksportrådets bestyrelsesmedlemmers mandat udløb.
Afstemning:
Vedtaget
104 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF, UFG)
0 stemmer imod forslaget
0 stemmer hverken for eller imod forslaget