Den fulde tekst
L 114
Forslag til lov om ændring af lov om fonde og visse foreninger. (Forhøjelse af beløbsgrænsen for små fonde, udvidet adgang til uddeling af gaver, indsigt i fonde og foreningers årsregnskaber m.v.).
Af justitsministeren (Karen Hækkerup (S)).
Lovf som fremsat 15/1 14
Fremsat skr 15/1 14
1.beh 31/1 14
Betænkning 27/5 14
Lovf optrykt efter 2.beh 4/6 14 Tillæg H
2.beh 4/6 14 F
Lovf som vedt 11/6 14
3.beh 11/6 14 F
Lov nr 734 af 25. juni 2014
Ordførere: (1.beh) Preben Bang Henriksen (V), Mette Reissmann (S), Hans Kristian Skibby (DF), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Pernille Skipper (EL), Simon Emil Ammitzbøll (LA), Tom Behnke (KF).
Ministre: (1.beh) justitsministeren (Karen Hækkerup).
Efter 1.beh henvist til Retsudvalget(REU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven indeholder bl.a. nye regler, der skærper kravene til fondsledelsens uafhængighed og justerer kriterierne for udtræden af bestyrelsen og afsættelse af bestyrelsesmedlemmer. Derudover indeholder loven en række ændringer, hvorved der sker en kodificering af gældende praksis. Desuden indebærer loven en forhøjelse af beløbsgrænsen for, hvornår fonde er undtaget fra loven. Loven indeholder endvidere nye regler om fondes mulighed for at uddele beløb, som er tilfaldet fonden som gave. Endelig ændres reglerne for indsigt i fondes årsregnskaber.
Loven skal ses i sammenhæng med det forslag til lov om erhvervsdrivende fonde, som erhvervs- og vækstministeren agter at fremsætte i folketingssamlingen 2013-14.
Loven træder i kraft den 1. september 2014.
Afstemning:
Vedtaget
108 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF)
0 stemmer imod forslaget
0 stemmer hverken for eller imod forslaget