Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (29. januar 2014)

Økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet (Bemyndigelse til digitalisering af proceduren for indsamling af vælgererklæringer m.v.)

(Lovforslag nr. L 124)

Formålet med lovforslaget er at etablere hjemmel til, at økonomi- og indenrigsministeren kan fastsætte regler om indsamling af vælgererklæringer til brug for anmeldelse af nye partier til folketingsvalg og Europa-Parlamentsvalg, herunder at dette skal ske ved brug af et digitalt system.

Lovforslaget er en udmøntning af en politisk aftale indgået mellem regeringen og de øvrige partier i Folketinget om ændring af reglerne for indsamling af vælgererklæringer, idet partierne ønsker at modernisere demokratiet og gøre det nemmere for nye partier at blive opstillingsberettiget til folketingsvalg og Europa-Parlamentsvalg.

Med lovforslaget bemyndiges økonomi- og indenrigsministeren til at fastsætte regler om indsamling af vælgererklæringer. Hensigten er således, at der fremadrettet skal anvendes et digitalt system til indsamling af vælgererklæringer, hvor vælgeren kan underskrive en vælgererklæring elektronisk ved brug af digital signatur med henblik på en umiddelbar kontrol af vælgerens identitet og kontrol af, om betingelserne for afgivelse af en vælgererklæring er opfyldt. Kommunerne skal således ikke længere foretage kontrol og attestation af de afgivne vælgererklæringer. Principperne for indretningen af det digitale system er beskrevet i lovforslagets bemærkninger.

Ifølge lovforslaget skal økonomi- og indenrigsministeren endvidere fastsætte regler om en manuel procedure for indsamling af vælgererklæringer for vælgere, der ikke kan anvende et digitalt system. Ministeren kan endvidere vælge, at der udelukkende fastsættes regler om en manuel procedure, hvorved det sikres, at der altid kan indsamles vælgererklæringer, uanset tilfælde, hvor et digitalt system af en given årsag ikke kan anvendes.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.