Den fulde tekst
L 123
Forslag til lov om ændring af lov om ophavsret. (Visse tilladte anvendelser af forældreløse værker og ændring af aftalelicensbestemmelsen vedrørende kabelviderespredning).
Af kulturministeren (Marianne Jelved (RV)).
Lovf som fremsat 29/1 14
Fremsat skr 29/1 14
1.beh 18/2 14
Betænkning 7/5 14
2.beh 13/5 14 F
Lovf som vedt 27/5 14
3.beh 27/5 14 F
Lov nr 741 af 25. juni 2014
Ordførere: (1.beh) Eyvind Vesselbo (V), Troels Ravn (S), Alex Ahrendtsen (DF), Marlene Borst Hansen (RV), Jørgen Arbo-Bæhr (EL), Özlem Sara Cekic (SF), Mette Bock (LA), Lars Barfoed (KF).
Ministre: (1.beh) kulturministeren (Marianne Jelved).
Efter 1.beh henvist til Kulturudvalget(KUU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven implementerer EU-direktiv 2012/28/EU om visse tilladte anvendelser af forældede værker, således at visse almennyttige organisationer, som f.eks. biblioteker, kan anvende de såkaldte forældreløse værker uden først at skulle indhente samtykke hos rettighedshaverne. Forældreløse værker er værker og lydoptagelser, hvor rettighedshaverne ikke kan identificeres og lokaliseres.
Derudover ændrer loven ophavsretslovens § 35 om videretransmission af radio- og tv-udsendelser over kabelanlæg m.v. med henblik på at tilpasse bestemmelsen den teknologiske udvikling. Desuden udvides Ophavsretslicensnævnets kompetence til også at omfatte vurdering af vederlag og andre vilkår for udbud af de nye tjenester.
Afstemning:
Vedtaget
107 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF, UFG)
0 stemmer imod forslaget
0 stemmer hverken for eller imod forslaget