Den fulde tekst
L 124
Forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet. (Bemyndigelse til digitalisering af proceduren for indsamling af vælgererklæringer m.v.).
Af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager (RV)).
Lovf som fremsat 29/1 14
Fremsat skr 29/1 14
1.beh 20/2 14
Betænkning 13/3 14
2.beh 18/3 14
Lovf som vedt 25/3 14
3.beh 25/3 14
Lov nr 312 af 29. marts 2014
Ordførere: (1.beh) Michael Aastrup Jensen (V), Simon Kollerup (S), Morten Marinus (DF), Marlene Borst Hansen (RV), Eigil Andersen (SF), Christian Juhl (EL), Ole Birk Olesen (LA), Mike Legarth (KF).
Ministre: (1.beh) økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager).
Efter 1.beh henvist til Kommunaludvalget(KOU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Formålet med loven er at etablere hjemmel til, at økonomi- og indenrigsministeren kan fastsætte regler om indsamling af vælgererklæringer til brug for anmeldelse af nye partier til folketingsvalg og Europa-Parlamentsvalg, herunder at dette skal ske ved brug af et digitalt system.
Afstemning:
Vedtaget
109 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF, UFG)
0 stemmer imod forslaget
0 stemmer hverken for eller imod forslaget