Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00576

Resumé

Hillerød Posten skrev ” Politi afviste nødopkald om selvmord” og oplyste, at politiet troede, liget var en dukke. Derfor gav politiet pigerne besked på at undersøge liget. Artiklen beskriver, hvordan pigerne undersøgte den afdøde. Pressenævnet mener, at politiets arbejde har almen interesse, men at det kunne være sket mere nænsomt, og at avisen burde have omtalt dødsfaldet som formodet selvmord. Hillerød Posten får dog ikke kritik.

[Klager] har klaget til Pressenævnet over en forsidehenvisning og en artikel bragt i Hillerød Posten den 5. november 2013, idet hun mener, at god presseskik er tilsidesat.

Klager er tante til afdøde, som er omtalt i artiklerne.

1 Sagsfremstilling

Hillerød Posten bragte den 5. november 2013 forsidehenvisningen ”Politi afviste nødopkald om selvmord”, hvoraf følgende fremgik:

”TRAGISK Et selvmord i fuldt offentlighed ved gangbroen til Hillerød Station blev natten til lørdag affejet af alarmcentralen. Det fortæller den 19-årige [Person A], der alarmerede via 1-1-2, efter at hun sammen med to veninder fandt en ung mand hængt i et hegn.

[Person A] oplevede at blive afvist med ord om, at der blot var tale om en halloween-dukke. Først da den frivillige gadehjælpsgruppe Natteravnene dukkede op, tog politiet henvendelsen alvorligt. I mellemtiden passerede flere stedet uden at reagere på den døde mand.”

På side 4 bragte avisen artiklen ”Politi til ung pige efter fund af hængt mand: ”Det er bare en halloween-dukke”” med underrubrikken ”Alarmcentralen nægtede at sende ambulance og politi, da 23-årig begik selvmord”.

Af artiklen fremgik følgende:

”[…]

Bag et hegn lige ved stationen så de en skikkelse sidde halvvejs på hug med hovedet strakt bagover i en unaturlig vinkel.

"Vi var ikke i tvivl om, at det var et menneske", siger den 19-årige gymnasieelev.

Klokken 00.21 ringede hun til alarmcentralens nødnummer 1-1-2.

"Jeg siger, "Jeg har fundet en fyr ved Hillerød Station, og han ser ikke levende ud." Men de siger tilbage, at det bare er en dukke, og at de har fået flere opkald om det. Jeg mener også, at han siger, at flere har rørt ved ham, men det kan jeg næsten ikke tro." Ifølge [Person A] siger operatøren på alarmcentralen, at hun jo bare kan røre ved det, de har fundet, hvis de er i tvivl.

"Jeg har ham stadig i telefonen, da jeg går over mod den døde, og jeg beskriver, hvordan jeg nærmer mig. Da jeg står tæt på, siger jeg, at jeg ikke kan få mig selv til at røre ved ham, og at jeg er utrolig bange. Jeg er ikke i tvivl om, at det er et menneske."

Halloween

Operatøren svarer ifølge [Person A], at det jo er halloween. Da hun svarer, at det jo var halloween i går (torsdag, red.) får hun igen at vide, at hun skal forsøge at røre ved ham. Herefter slutter samtalen, uden at [Person A], der var ret rystet på det tidspunkt, kan huske, hvordan.

Hendes veninder finder en pind for ikke at røre direkte.

"Vi forsøger at løfte hans arm, og mærker, at den er tung. Han har også et dyrt ur på. Samtidig kan vi se, at der er tekstur i hans hår, som om han har sat det. Og da vi rører ved hans læbe, er vi ikke i tvivl. Den er blød. Det er ikke en dukkes mund."

[…]

Natteravne hjælper

Opkaldet fra Natteravnen kommer klokken 00.38. Pigerne måtte således vente 17 minutter, før der skete noget.

"Jeg har en følelse af at være blevet holdt for nar. Jeg føler mig til grin. Vi ringede adskillige gange til alarmcentralen, uden at de ville reagere. Det kan godt være, at det er ondt sagt, men jeg håber, at ham, der tog imod opkaldet, har en grim smag i munden. Det er ikke i orden, at sådan noget kan ske."

[Person A]s mor har på [Person A]s vegne skrevet en klage til politiet over sagen.

Hillerød Posten har kontaktet alarmcentralen for at få politiets version af sagen. Ved avisens deadline mandag er der endnu ikke kommet svar.”

På samme side bragte avisen endvidere omtalen ”Natteravne klager også over politiet”.

Nordsjællands Politi udsendte den 5. november 2013 kl. 14.05 en pressemeddelelse om dødsfaldet under overskriften ”Nordsjællands Politi tilbyder hjælp efter Halloween hændelse” og følgende underrubrik: ”Natten til lørdag den 2. november 2013 begik en 23-årig mand selvmord ved Hillerød Station ved at hænge sig selv. Nordsjællands Politi tilbyder nu krisehjælp til de borgere, der har været i berøring med hændelsen.”

2 Parternes synspunkter

2.1 Klagers synspunkter

[Klager] har anført, at Hillerød Posten ved at bringe detaljerede oplysninger angående klagers nevøs selvmord har tilsidesat hensynet til afdødes pårørende. Artiklerne er ikke tilstrækkeligt skånsomme.

Den 2. november 2013 fik de som familie besked om den tragiske og chokerende nyhed af politiet, og at han skal obduceres. Allerede den 5. november 2013, før han er obduceret, bringer avisen omtalen af selvmordet. På daværende tidspunkt var det derfor ikke endeligt fastslået, at afdøde begik selvmord. Efterforskningen var heller ikke afsluttet, så familien kunne ikke få afdøde at se før efter obduktionen, da retsmedicineren ikke var færdig med sine undersøgelser. Disse undersøgelser kom i stand, da dødsfaldet virkede mistænkeligt. Det var endnu ikke afklaret, at det var selvmord, selvom man formodede det. Avisen skulle have afholdt sig fra at betegne afdødes dødsårsag som selvmord.

Hillerød Posten har oplyst, at de normalt ikke skriver om selvmordssager, men at det er sagen i forhold til politiets manglende ageren, avisen beskriver. Artiklens omtale af alarmcentralen og politiet betinges imidlertid ikke af en detaljeret beskrivelse af klagers nevø og dennes selvmord. Klager stiller sig undrende over for detaljegraden. Detaljer som familien aldrig kommer til at slippe af med i tankerne.

2.2 Hillerød Postens synspunkter

Hillerød Posten har anført, at formålet med de påklagede artikler var at sætte fokus på politiets kritisable indsats og rådgivning i sagen. Avisen følger de presseetiske regler og omtaler kun selvmord, når det har en bredere samfundsmæssig interesse. Det blev vurderet, at politiets manglende reaktion var af væsentlig samfundsmæssig interesse, og der var tilstrækkeligt belæg for at bringe historien. Stort set samtlige landsmedier bragte efterfølgende historien.

Den detaljerede beskrivelse af afdødes lig var nødvendig for at underbygge, at opkaldene til politiet skete efter en nærmere undersøgelse af liget. Såfremt detaljerne om pigernes undersøgelse af afdøde ikke var med, ville alarmcentralens afvisning forekomme mere naturlig. Det kunne hurtigt komme til at virke som om, der blot var tale om et par hysteriske teenagepiger. Avisen har udeladt flere detaljer, der kunne virke unødigt stødende for de pårørende.

Vedrørende betegnelsen ’selvmord’ har Hillerød Posten erkendt, at det forud for obduktionen ville have været mere præcist at betegne dødsfaldet som et ’formodet selvmord’. Hillerød Posten havde imidlertid fået oplyst af politiet, at der ikke var noget mistænkeligt i sagen. Politiet omtalte desuden selv dødsfaldet som selvmord i en pressemeddelelse udsendt samme dag som artiklens offentliggørelse. Avisen havde alene afdødes fornavn inden artiklen blev bragt og kontaktede derfor ikke familien inden offentliggørelsen.

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Jesper Rothe, Inger Bach, Lene Sarup og Marianne Druedahl.

Retlig interesse

Det er en betingelse for at klage til Pressenævnet, at klageren har retlig interesse i det forhold, der klages over. Det indebærer, at man selv som person, organisation, virksomhed eller lignende skal være omtalt, afbilledet eller på anden måde identificeret i mediet.

Klagen angår omtale af klagers afdøde nevø. [Klager] er ikke selv nævnt eller afbilledet, men har som tante til afdøde en sådan interesse i sagen, at klagen behandles i forhold til klager selv. Sagen realitetsbehandles herefter.

God presseskik

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er mediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives eller gengives, er korrekte. Selvmord eller selvmordsforsøg bør ikke omtales, medmindre klar almen interesse kræver eller begrunder offentlig omtale, og i så fald bør omtalen være så skånsom som mulig. Dette følger af punkterne A.1 og B.2.

Pressenævnet finder, at politiets arbejde har offentlig interesse, herunder den manglende reaktion som beskrevet i artiklen. Artiklernes omdrejningspunkt er politiets manglende indsats i forbindelse med fundet af afdøde. For læserens forståelse af situationen, finder nævnet det videre berettiget at beskrive pigernes undersøgelse af liget. Nævnet bemærker dog, at beskrivelsen kunne være sket uden at dramatisere undersøgelsen som sket i avisen.

Inden avisens deadline mandag den 4. november 2013 – og heller ikke inden artiklens offentliggørelse tirsdag den 5. november 2013 – var dødsårsagen ikke fastslået og de pårørende havde ikke set afdøde, ligesom Nordsjællands Politi først om eftermiddagen kl. 14.05 den 5. november 2013 udsendte sin pressemeddelelse. Ifølge Hillerød Postens synspunkter var avisen imidlertid i kontakt med politiet inden offentliggørelsen af artiklen. Politiet oplyste i den forbindelse, at der ikke var noget mistænkeligt ved dødsfaldet.

Pressenævnet finder derfor, at Hillerød Posten, inden obduktionen var afsluttet og dødsårsagen fastslået, burde have omtalt dødsfaldet som et ”formodet” selvmord, så mediet ikke fremlægger oplysninger om selvmord som faktum, førend det er fastslået. Nævnet finder imidlertid ikke, at forholdet danner tilstrækkelig grundlag for at kritisere avisen.

Nævnet udtaler på denne baggrund ikke kritik af Hillerød Posten.

Afgjort den 30. januar 2014