Den fulde tekst
L 129
Forslag til lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om byfornyelse og udvikling af byer og forskellige andre love. (Energisparepakke omfattende bl.a. totaløkonomisk rentable energiforbedringer og aftalt grøn byfornyelse).
Af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen (S)).
Lovf som fremsat 5/2 14
Fremsat skr 5/2 14
1.beh 20/2 14
Betænkning 10/4 14
Lovf optrykt efter 2.beh 22/4 14 Tillæg H
2.beh 22/4 14
Lovf som vedt 29/4 14
3.beh 29/4 14
Lov nr 439 af 6. maj 2014
Ordførere: (1.beh) Louise Schack Elholm (V), Jan Johansen (S), Karina Adsbøl (DF), Liv Holm Andersen (RV), Lars Dohn (EL), Ole Birk Olesen (LA), Charlotte Dyremose (KF).
Ministre: (1.beh) ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen).
Efter 1.beh henvist til By- og Boligudvalget(BYB).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven indeholder en række elementer, der har til formål at give såvel udlejere som lejere incitamenter til at gennemføre energibesparelser i private udlejningsejendomme.
Loven er en opfølgning på en del af energiaftalen af 22. marts 2012 om den danske energipolitik 2012-2020 og aftalen af 12. november 2013 om udmøntningen af energisparepakken.
Afstemning:
Vedtaget
94 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, KF)
13 stemmer imod forslaget (EL, LA)
0 stemmer hverken for eller imod forslaget