Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om patenter og supplerende beskyttelsescertifikater

(Ændring af patentansøgning)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 25 af 18. januar 2013 om patenter og supplerende beskyttelsescertifikater foretages følgende ændring:

1. § 28, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Efter at Patent- og Varemærkestyrelsen har afgivet udtalelse om resultatet af den foretagne nyhedsundersøgelse, må der ikke i samme patentansøgning optages patentkrav, som angiver en opfindelse, der er uafhængig af de opfindelser, der er angivet i tidligere indleverede krav.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2014.

Patent- og Varemærkestyrelsen, den 17. februar 2014

Jesper Kongstad

/ Anne Rejnhold Jørgensen