Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Fortegnelse over Folketingets valgkredse
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af den fortegnelse over valgkredse, der er optaget som bilag 1 til lov om valg til Folketinget

I medfør af § 8, stk. 5, i lov om valg til Folketinget, jf. lovbekendtgørelse nr. 128 af 11. februar 2013, fastsættes:

§ 1. Fortegnelsen over Folketingets valgkredse ændres for så vidt angår 6. kreds, Københavns Storkreds, som ændrer navn fra »6. Utterslevkredsen« til: »6. Bispebjergkredsen«, som angivet i bilag 1 til bekendtgørelsen.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2014.

Økonomi- og Indenrigsministeriet, den 25. februar 2014

P.M.V.
E.B.
Hans B. Thomsen

/ Nicoline Nyholm Miller


Bilag 1

Fortegnelse over Folketingets valgkredse

Ændringer pr. 1. marts 2014

A. Hovedstaden

1. Københavns Storkreds
6. Bispebjergkredsen
Den del af København, som begrænses af Rymarksvej, en linje mod øst til Ringbanen, Ringbanen, kommunegrænsen til Frederiksberg Kommune, Borups Allé, Hareskovvej, Hyrdevangen, Hyrdevangens forlængelse fra dennes udmunding i Folevadsvej, en linje løbende langs vestsiden af Folevadsvej, idet dog begge sider af Folevadsvej er omfattet, Mosesvinget, Horsebakken til kommunegrænsen til Gladsaxe og Gentofte Kommuner.