Den fulde tekst
L 141
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Ændring af kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge).
Af justitsministeren (Karen Hækkerup (S)).
Lovf som fremsat 26/2 14
Fremsat skr 26/2 14
1.beh 14/3 14
Betænkning 8/5 14
2.beh 15/5 14 F
Lovf som vedt 20/5 14
3.beh 20/5 14 F
Lov nr 515 af 26. maj 2014
Ordførere: (1.beh) Karen Ellemann (V), Mette Reissmann (S), Martin Henriksen (DF), Marlene Borst Hansen (RV), Frank Aaen (EL), Lisbeth Bech Poulsen (SF), Merete Riisager (LA), Tom Behnke (KF).
Ministre: (1.beh) justitsministeren (Karen Hækkerup).
Efter 1.beh henvist til Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik(UUI).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven har til formål at ændre kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge. Det såkaldte integrationspotentialekriterium, som fokuserer på kvoteflygtningenes forudsætninger for integration i Danmark, ophæves. I stedet skal der i kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge fremover lægges vægt på, hvad det danske samfund kan tilbyde de pågældende flygtninge, sammenholdt med flygtningenes konkrete behov og forventninger.
Afstemning:
Vedtaget
57 stemmer for forslaget (S, RV, SF, EL, UFG)
50 stemmer imod forslaget (V, DF, LA, KF)
0 stemmer hverken for eller imod forslaget