Den fulde tekst
L 145
Forslag til lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning. (Udvidelse af den borgerlige vielsesmyndigheds stedlige vielseskompetence).
Af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen (RV)).
Lovf som fremsat 26/2 14
Fremsat skr 26/2 14
1.beh 18/3 14
Betænkning 29/4 14
2.beh 13/5 14 F
Lovf som vedt 15/5 14
3.beh 15/5 14 F
Lov nr 484 af 21. maj 2014
Ordførere: (1.beh) Pernille Rosenkrantz-Theil (S), Eva Kjer Hansen (V), Karin Nødgaard (DF), Zenia Stampe (RV), Sanne Rubinke (SF), Finn Sørensen (EL), Thyra Frank (LA), Mai Mercado (KF).
Ministre: (1.beh) ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen).
Efter 1.beh henvist til Socialudvalget(SOU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
En borgerlig vielse foregår som regel på rådhuset i kommunen. Nogle borgere ønsker dog at blive gift et sted, der har en særlig betydning for dem. Mange kommuner tilbyder, at parterne (eventuelt mod betaling af meromkostningerne) kan blive gift et andet sted i kommunen end på rådhuset. I nogle situationer ønsker borgerne imidlertid at blive gift uden for kommunen – enten uden for kommuneinddelingen (på havet) eller i en anden kommune – og det tillader loven ikke i dag.
Loven medfører, at borgmestre fremover kan foretage vielser uden for kommunen, både uden for kommuneinddelingen (f.eks. på havet) eller i en anden kommune efter forudgående godkendelse fra den pågældende anden kommune.
Loven trådte i kraft den 1. juli 2014.
Afstemning:
Vedtaget
106 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF, UFG)
0 stemmer imod forslaget
0 stemmer hverken for eller imod forslaget