Den fulde tekst
L 151
Forslag til lov om kommunernes overtagelse af de regionale lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud.
Af undervisningsministeren (Christine Antorini (S)).
Lovf som fremsat 27/2 14
Fremsat skr 27/2 14
1.beh 10/4 14
Betænkning 13/5 14
2.beh 27/5 14 F
Lovf som vedt 11/6 14
3.beh 11/6 14 F
Lov nr 632 af 16. juni 2014
Ordførere: (1.beh) Karen Ellemann (V), Annette Lind (S), Alex Ahrendtsen (DF), Lotte Rod (RV), Sanne Rubinke (SF), Lars Dohn (EL).
Ministre: (1.beh) undervisningsministeren (Christine Antorini).
Efter 1.beh henvist til Børne- og Undervisningsudvalget(BUU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Med loven får kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor et regionalt lands- eller landsdelsdækkende undervisningstilbud er beliggende, mulighed for at overtage undervisningstilbuddet. Efter aftale med kommunalbestyrelsen i beliggenhedskommunen kan en anden kommune også overtage et regionalt lands- eller landsdelsdækkende undervisningstilbud. Overtagelsen indebærer, at kommunen overtager elever, personale, bygninger og inventar m.v.
De fem regionale lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud, der drives i henhold til folkeskoleloven, varetager den mest specialiserede undervisning af børn og unge inden for områderne døve og hørehæmmede, døvblinde, synshandicappede og fysisk handicappede.
Loven skal fremme kommunal overtagelse af de regionale lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud, således at sammenhængen mellem specialundervisningen og den almindelige undervisning bliver styrket.
Afstemning:
Vedtaget
108 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF)
0 stemmer imod forslaget
0 stemmer hverken for eller imod forslaget