Den fulde tekst
L 150
Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love. (Forenkling af regelsættet Fælles Mål, kvalitetsrapporter og elevplaner samt opfølgning på mål for folkeskolen m.v.).
Af undervisningsministeren (Christine Antorini (S)).
Lovf som fremsat 27/2 14
Fremsat skr 27/2 14
1.beh 13/3 14
Betænkning 8/4 14
Lovf optrykt efter 2.beh 10/4 14 Tillæg H
2.beh 10/4 14
Lovf som vedt 22/4 14
3.beh 22/4 14
Lov nr 406 af 28. april 2014
Ordførere: (1.beh) Karen Ellemann (V), Annette Lind (S), Alex Ahrendtsen (DF), Lotte Rod (RV), Annette Vilhelmsen (SF), Rosa Lund (EL), Merete Riisager (LA), Lene Espersen (KF).
Ministre: (1.beh) undervisningsministeren (Christine Antorini).
Efter 1.beh henvist til Børne- og Undervisningsudvalget(BUU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven gennemfører dele af folkeskolereformen og indebærer bl.a., at Fælles Mål indeholder konkrete mål for elevernes læring. Arbejdet med elevplaner bliver enklere og med fokus på fremadrettede læringsmål. Kvalitetsrapporter skal udarbejdes hvert andet år i stedet for årligt og skal fungere som et mål- og resultatstyringsværktøj. Kvalitetstilsyn skal primært have fokus på kvalitetsudvikling.
Afstemning:
Vedtaget
99 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, KF)
13 stemmer imod forslaget (EL, LA)
1 stemmer hverken for eller imod forslaget (UFG)