Den fulde tekst
L 137
Forslag til lov om formidling af fast ejendom m.v.
Af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen (S)).
Lovf som fremsat 26/2 14
Fremsat skr 26/2 14
1.beh 18/3 14
Betænkning 8/5 14
Lovf optrykt efter 2.beh 13/5 14 Tillæg H
2.beh 13/5 14 F
Lovf som vedt 20/5 14
3.beh 20/5 14 F
Lov nr 526 af 28. maj 2014
Ordførere: (1.beh) Benny Engelbrecht (S), Preben Bang Henriksen (V), Hans Kristian Skibby (DF), Zenia Stampe (RV), Steen Gade (SF), Lars Dohn (EL), Joachim B. Olsen (LA), Brian Mikkelsen (KF).
Ministre: (1.beh) erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen).
Efter 1.beh henvist til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget(ERU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven indebærer, at ejendomsmægleren fremover ikke må formidle lån til finansiering af køb af fast ejendom. Loven stiller endvidere krav om, at der skal udpeges en ansvarlig mægler for hvert formidlingsopdrag, så forbrugeren får mulighed for at indbringe en mægler for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere, hvis der sker fejl i forbindelse med en handel.
En række af ejendomsmæglerens rådgivningspligter og oplysningskrav bliver ophævet henholdsvis justeret, så forbrugerne fremover alene præsenteres for de oplysninger, der er af central betydning for bolighandelen. I tillæg hertil bliver kravet om, at brutto- og nettoudgifterne skal fremgå af salgsopstillingen, erstattet af oplysninger om ejendommens kontantpris og ejerudgifter for at give forbrugeren et mere retvisende billede af, hvad en ejendom reelt koster.
Loven ophæver herudover de gældende begrænsninger for, hvordan ejendomsmæglere kan aftale vederlag, og indfører hjemmel til, at der kan fastsættes regler om åbenhed om indkomne købstilbud med henblik på at øge gennemsigtigheden for forbrugerne.
Formålet med loven er at forbedre forbrugerbeskyttelsen og forbrugerinformationen, lette administrative byrder, øge konkurrencen og skabe et mere effektivt boligmarked.
Loven træder i kraft den 1. januar 2015.
Afstemning:
Vedtaget
92 stemmer for forslaget (V, S, RV, SF, EL, LA, KF, UFG)
13 stemmer imod forslaget (DF)
0 stemmer hverken for eller imod forslaget