Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1487 af 16. december 2013 om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen) foretages følgende ændringer:

1. Efter § 19 indsættes:

»§ 19 a. Universitetet optager grønlandske ansøgere uden om adgangsbegrænsningen efter ansøgning herom, når ansøgeren dokumenterer, at kriterierne for optagelse er opfyldt. Kriterierne fastsættes af Styrelsen for Videregående Uddannelser efter indstilling fra Grønlands Selvstyre og fremgår af Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.«

2. Bilag 1 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 14. marts 2014.

Uddannelses- og Forskningsministeriet, den 8. marts 2014

Sofie Carsten Nielsen

/ Thomas Voigt Lund


Bilag 1

»Bilag 1

Specifikke adgangskrav ved de enkelte bacheloruddannelser fra 1. januar 2014:

Uddannelserne er placeret inden for et af områderne: humaniora, teologi, samfundsvidenskab, naturvidenskab, sundhedsvidenskab eller teknisk videnskab.

1. Humaniora

Uddannelserne underopdeles i 1.1. Humanistiske bacheloruddannelser og 1.2. Erhvervssproglige bacheloruddannelser.

1.1. Humanistiske bacheloruddannelser
Alle humanistiske bacheloruddannelser
Områdespecifikke adgangskrav
 
Der kræves:
Dansk A
Engelsk B
Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
Yderligere et fremmedsprog (begyndersprog A/fortsættersprog B), medmindre det opfyldes via de uddannelsesspecifikke adgangskrav
 
Ikke krav om dansk A ved engelsksprogede uddannelser
De enkelte humanistiske bacheloruddannelser
Uddannelsesspecifikke adgangskrav
 
Ved de enkelte humanistiske bacheloruddannelser, herunder centrale fag/tilvalg/kombinationsfag, kræves:
Amerikanske studier
Engelsk
Language and International Studies (engelsksproget)
Engelsk A
Fransk sprog, litteratur og kultur
Fransk begyndersprog A/fortsættersprog B
Tysk
Tysk sprog, litteratur og kultur
Tysk begyndersprog A/fortsættersprog B
Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og
kultur
Spanske og spanskamerikanske studier
Spansk sprog og internationale studier
Spansk sprog og kultur
Spansk A
Indianske sprog og kulturer
Spansk B
Historie
Historie A eller
Samfundsfag B og Historie B eller
Samfundsfag B og Idehistorie B eller
Samfundsfag B og Samtidshistorie B eller
Historie B, Samfundsfag C og Religion C
Kommunikation og it
Art and Technology (engelsksproget)
Matematik B
Anvendt filosofi
Asienstudier (indologi)
Asienstudier (indonesisk/sydøstasienstudier)
Asienstudier (koreastudier)
Asienstudier (thai/sydøstasienstudier)
Asienstudier (tibetologi)
Audiologopædi
Bibliotekskundskab og videnskommunikation
Bosnisk-kroatisk-serbisk/Østeuropastudier
Brasilianske studier
Dansk, Nordisk sprog og litteratur
Designkultur
Designkultur og økonomi
Digital design it, æstetik og interaktion
Dramaturgi
Eskimologi
Europæisk etnologi
Film- og medievidenskab
Filosofi, Filosofi og videnskabsteori
Finsk
Forhistorisk arkæologi
Humanistisk informatik
Humanistisk bacheloruddannelse (Roskilde Universitet)
Humanistisk international bacheloruddannelse
(Roskilde Universitet) (engelsksproget)
Idéhistorie
Indoeuropæisk
Informations- og kommunikationsvidenskab
Informationsvidenskab
Informationsvidenskab og kulturformidling (adgangskravet gælder fra optaget 2015)
Interkulturel pædagogik og dansk som andetsprog
Journalistik (Roskilde Universitet)
Kultur- og sprogmødestudier
Kunsthistorie
Lingvistik
Litteraturvidenskab, Litteraturhistorie
Logopædi
Kommunikation
Medievidenskab
Mellemøstens sprog og samfund (assyriologi)
Mellemøstens sprog og samfund (hebraisk)
Mellemøstens sprog og samfund (nærorientalsk arkæologi)
Mellemøstens sprog og samfund (persisk)
Mellemøstens sprog og samfund (tyrkisk)
Mellemøstens sprog og samfund (ægyptologi)
Middelalder- og renæssancearkæologi
Moderne Indien og Sydasienstudier
Nederlandsk
Performance-design
Portugisiske og brasilianske studier
Pædagogik
Pædagogik og uddannelsesstudier
Pædagogisk audiologi
Religion, Religionsvidenskab
Retorik
Sydasienstudier
Teatervidenskab
Tjekkisk/Østeuropastudier
Ungarsk/Østeuropastudier
Æstetik og kultur
Øst- og sydøsteuropastudier (balkanstudier)
Øst- og sydøsteuropastudier (grækenlandsstudier)
Øst- og sydøsteuropastudier (polsk)
Er alene omfattet af de områdespecifikke adgangskrav for humanistiske bacheloruddannelser
Arabisk- og islamstudier
Interkulturel pædagogik og arabisk
Mellemøstens sprog og samfund (arabisk)
Arabisk A1)
Græsk klassisk
Græsk-romersk sprog og kultur
Klassisk arkæologi
Klassisk filologi
Latin
Græsk A1) og Latin A1)
Italiensk
Italiensk sprog, litteratur og kultur
Italiensk A1)
Asienstudier (japanstudier)
Japanstudier
Japansk A1)
Asienstudier (kinastudier)
Kinastudier
Kinesisk A1)
Oldtidskundskab
Græsk A1)
Russisk/Østeuropastudier
Øst- og sydøsteuropastudier (russisk)
Russisk A1)
Journalistik (Syddansk Universitet)
Bestået adgangsprøve, der afholdes af universitetet
Musik, Musikvidenskab
Musikterapi
Bestået adgangsprøve, der afholdes af universitetet

1) Niveauet kan også opnås ved propædeutisk undervisning i tilknytning til bacheloruddannelsen, og det områdespecifikke adgangskrav om yderligere et fremmedsprog kan erstattes af denne undervisning.

 

1.2. Erhvervssproglige bacheloruddannelser
Alle erhvervssproglige bacheloruddannelser
Områdespecifikke adgangskrav
 
Der kræves:
Dansk A
Engelsk B
Historie B eller Idehistorie B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B
Yderligere et fremmedsprog (begyndersprog A/fortsættersprog B), medmindre det opfyldes via de uddannelsesspecifikke adgangskrav
 
Ikke krav om dansk A ved engelsksprogede uddannelser
De enkelte erhvervssproglige bacheloruddannelser
Uddannelsesspecifikke adgangskrav
 
Ved de enkelte erhvervssproglige bacheloruddannelser, herunder centrale fag/tilvalg/kombinationsfag, kræves:
Erhvervssprog engelsk
Information Management (engelsksproget)
Marketing and Management Communication
(engelsksproget)
Engelsk A
Erhvervssprog fransk
Fransk begyndersprog A/fortsættersprog B
Erhvervssprog tysk
Tysk begyndersprog A/fortsættersprog B
Erhvervssprog spansk
Spansk A
Erhvervssprog arabisk
Arabisk A1)
Erhvervssprog dansk
Er alene omfattet af de områdespecifikke adgangskrav for erhvervssproglige bacheloruddannelser
Europæisk business engelsk
Interkulturel markedskommunikation engelsk
Engelsk og organisationskommunikation
Engelsk A og yderligere et fremmedsprog (begyndersprog A/fortsættersprog B)
Europæisk business fransk
Interkulturel markedskommunikation fransk
Fransk begyndersprog A/fortsættersprog B
Europæisk business spansk
Interkulturel markedskommunikation spansk
Spansk A
Europæisk business tysk
Interkulturel markedskommunikation tysk
Tysk begyndersprog A/fortsættersprog B

1) Niveauet kan også opnås ved propædeutisk undervisning i tilknytning til bacheloruddannelsen, og det områdespecifikke adgangskrav om yderligere et fremmedsprog kan erstattes af denne undervisning.

2. Teologi

Bacheloruddannelse
Uddannelsesspecifikke adgangskrav
Teologi
Dansk A, Engelsk B, Græsk A og Latin A.
Bacheloruddannelsen er tilrettelagt, så studerende uden Græsk A og/eller Latin A opnår dette niveau undervejs i uddannelsen (propædeutik).

3. Samfundsvidenskab

Uddannelserne underopdeles i 3.1. Samfundsvidenskabelige bacheloruddannelser og 3.2. Erhvervsøkonomiske bacheloruddannelser.

3.1. Samfundsvidenskabelige bacheloruddannelser
Alle Samfundsvidenskabelige bacheloruddannelser
Områdespecifikke adgangskrav
 
Der kræves:
Dansk A
Engelsk B
Historie B eller Idehistorie B eller Samfundsfag
B eller Samtidshistorie B
 
Ikke krav om dansk A ved engelsksprogede uddannelser
De enkelte samfundsvidenskabelige bacheloruddannelser
Uddannelsesspecifikke adgangskrav
 
Ved de enkelte samfundsvidenskabelige bacheloruddannelser, herunder centrale fag/tilvalg/kombinationsfag, kræves:
Offentlig politik og økonomi
Økonomi
Matematik A
Administration/Samfundsfag
Erhvervsøkonomi
European Studies (engelsksproget)
Forvaltning
Internationale studier
Internationale studier (engelsksproget)
Market and Management Anthropology (engelsksproget)
Miljø og ressource management
Offentlig innovation og digitalisering
Organisatorisk læring
Politik og administration
Psykologi
Samfundsfag
Socialvidenskab
Sociologi
Sociologi og kulturanalyse
Statskundskab
Statskundskab/Samfundsfag
Samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse
(Roskilde Universitet)
Samfundsvidenskabelig international
bacheloruddannelse (Roskilde Universitet) (engelsksproget)
Sundhedsfremme og sundhedsstrategier
Virksomhedsstudier
Matematik B
Antropologi
Arbejdslivsstudier
Jura
Psykologi (RUC)
Uddannelsesvidenskab
Er alene omfattet af de områdespecifikke adgangskrav for samfundsvidenskabelige bacheloruddannelser

 

3.2. Erhvervsøkonomiske bacheloruddannelser
Alle erhvervsøkonomiske bacheloruddannelser
Områdespecifikke adgangskrav
 
Der kræves:
Dansk A
Engelsk B
Historie B eller Idehistorie B eller International
økonomi B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B
Matematik B
 
Ikke krav om dansk A ved engelsksprogede uddannelser
De enkelte erhvervsøkonomiske bacheloruddannelser
Uddannelsesspecifikke adgangskrav
 
Ved de enkelte erhvervsøkonomiske bacheloruddannelser, herunder centrale fag/tilvalg/kombinationsfag, kræves:
Business Administration and Service
Management (engelsksproget)
Business Administration and Sociology (engelsksproget)
International Business (engelsksproget)
International Business and Politics (engelsksproget)
International Shipping and Trade (engelsksproget)
Engelsk A
Erhvervsøkonomi-matematik
Matematik A
Business, Language and Culture
(SPRØK) (engelsksproget)
Engelsk A, og afhængig af det valgte 2. fremmedsprog: fransk begyndersprog A/fortsættersprog B, tysk begyndersprog A/fortsættersprog B eller spansk A
Erhvervsøkonomi-erhvervssprog
(SPRØK)
Afhængig af det valgte 2. fremmedsprog: fransk begyndersprog A/fortsættersprog B, tysk begyndersprog A/fortsættersprog B eller spansk A
Asian Studies Programme (engelsksproget)
Engelsk A, og afhængig af det valgte sprog: japansk A2) eller kinesisk A2)
Erhvervsøkonomi med erhvervssprog
(HA-1 fremmedsprog)
Afhængig af det valgte fremmedsprog: fransk begyndersprog A/fortsættersprog B, tysk begyndersprog A/fortsættersprog B eller spansk A
Erhvervsøkonomi-erhvervssprog (NEGOT)
Afhængig af de(t) valgte fremmedsprog: arabisk A2), fransk begyndersprog A/fortsættersprog B, tysk begyndersprog A/fortsættersprog B eller spansk A
Erhvervsøkonomi-erhvervssprog (NEGOT) i kinesisk (engelsksproget)
Kinesisk A2)
Business Administration (engelsksproget)
Economics and Business Administration (engelsksproget)
Erhvervsøkonomi
Erhvervsøkonomi-erhvervsret
Erhvervsøkonomi-erhvervsret i skat
Erhvervsøkonomi-filosofi
Erhvervsøkonomi-informationsteknologi
Erhvervsøkonomi-jura
Erhvervsøkonomi-psykologi
Erhvervsøkonomi-virksomhedskommunikation
Erhvervsøkonomi og projektledelse
Er alene omfattet af de områdespecifikke adgangskrav for erhvervsøkonomiske bacheloruddannelser

2) Niveauet kan også opnås ved propædeutisk undervisning i tilknytning til bacheloruddannelsen.

4. Naturvidenskab

Naturvidenskabelige bacheloruddannelser
Alle naturvidenskabelige bacheloruddannelser
Områdespecifikke adgangskrav
 
Der kræves:
Dansk A
Engelsk B
Matematik A
 
Ikke krav om dansk A ved engelsksprogede uddannelser
De enkelte naturvidenskabelige bacheloruddannelser
Uddannelsesspecifikke adgangskrav
 
Ved de enkelte naturvidenskabelige bacheloruddannelser, herunder centrale fag/tilvalg/kombinationsfag, kræves:
Fysik
Fysik (Roskilde Universitet)
Fysiske fag (Astronomi, Biofysik, Fysik, Geofysik, Meteorologi)
Kemi
Kemi (Roskilde Universitet)
Medicinalkemi
Fysik A og Kemi B eller
Fysik A og Bioteknologi A eller
Fysik B og Kemi A
Almen biologi (Roskilde Universitet)
Bioinformatik
Biokemi
Biologi-bioteknologi
Biologi
Biomedicin
Farmaceutisk kemi
Fødevarer og ernæring
Geoscience
Geologi-geoscience
Husdyrvidenskab
It og sundhed
Agrobiologi
Lægemiddelvidenskab
Medicinalbiologi (Roskilde Universitet)
Miljøbiologi (Roskilde Universitet)
Molekylærbiologi
Molekylærbiologi (Roskilde Universitet)
Molekylær biomedicin
Molekylær medicin
Nanoscience
Naturressourcer
Naturvidenskab (Syddansk Universitet)
Naturvidenskab og it
Naturvidenskabelig bacheloruddannelse (Roskilde Universitet)
Naturvidenskabelig international bacheloruddannelse (Roskilde Universitet) (engelsksproget)
Veterinærmedicin
Fysik B og Kemi B eller
Fysik B og Bioteknologi A eller
Geovidenskab A og Kemi B
Landskabsarkitektur
Fysik B og Kemi C eller
Fysik B og Bioteknologi A eller
Geovidenskab A og Kemi C
Idræt
Idræt og sundhed
Audiologi
Matematik B i stedet for Matematik A. Fysik B
Ved Idræt (Aarhus Universitet og Aalborg Universitet) tillige bestået adgangsprøve, der afholdes af universitetet
Digitale medier og design
Global Business Informatics (engelsksproget)
Informatik
Informationsteknologi
Interaktionsdesign
Medialogy (engelsksproget)
Matematik B i stedet for Matematik A
Datalogi
Forsikringsmatematik (forsikringsvidenskab/aktuar)
Geografi
Geografi & geoinformatik
IT
It og datamanagement
Jordbrugsøkonomi
Matematik
Matematik (Roskilde Universitet)
Matematik-økonomi
Softwareudvikling
Er alene omfattet af de områdespecifikke adgangskrav for naturvidenskabelige uddannelser

5. Sundhedsvidenskab

Sundhedsvidenskabelige bacheloruddannelser
Alle sundhedsvidenskabelige bacheloruddannelser
Områdespecifikke adgangskrav
 
Der kræves:
Dansk A
Engelsk B
Matematik A
De enkelte sundhedsvidenskabelige bacheloruddannelser
Uddannelsesspecifikke adgangskrav
 
Ved de enkelte sundhedsvidenskabelige bacheloruddannelser, herunder centrale fag/tilvalg/kombinationsfag, kræves:
Farmaci
Klinisk biomekanik
Medicin
Medicin med industriel specialisering
Odontologi
Fysik B og Kemi B eller
Fysik B og Bioteknologi A eller
Geovidenskab A og Kemi B
Folkesundhedsvidenskab
Er alene omfattet af de områdespecifikke adgangskrav for sundhedsvidenskabelige bacheloruddannelser

6. Teknisk videnskab

Teknisk-videnskabelige bacheloruddannelser
Alle teknisk-videnskabelige bacheloruddannelser
Områdespecifikke adgangskrav
 
Der kræves:
Dansk A
Engelsk B
Matematik A
 
Ikke krav om dansk A ved engelsksprogede uddannelser
De enkelte teknisk-videnskabelige bacheloruddannelser
Uddannelsesspecifikke adgangskrav
 
Ved de enkelte teknisk-videnskabelige bacheloruddannelser, herunder centrale fag/tilvalg/kombinationsfag, kræves:
Fysik og nanoteknologi
Geofysik og rumteknologi
Fysik A og Kemi B eller
Fysik A og Bioteknologi A
Bioteknologi
Chemaical Engineering and Biotechnology (engelsksproget)
Fysik og teknologi
Geoteknologi
Kemiteknologi
Kemi og bioteknologi
Kemi og teknologi
Miljøteknologi
Nanoteknologi
Sustainable Biotechnology (engelsksproget)
Teknisk biomedicin
Vand, bioressourcer og miljømanagement
Fysik B og Kemi B eller
Fysik B og Bioteknologi A eller
Geovidenskab A og Kemi B
Arkitektur og design
By-, energi- og miljøplanlægning
Bygge- og anlægskonstruktion
Byggeri og anlæg
Byggeteknologi
Bygningsdesign
Bæredygtigt design
Design og innovation
Elektroteknologi
Energi
Energiteknologi
Netværksteknologi og IT
Manufacturing and Operations Engineering (engelsksproget)
Maskin og produktion
Maskinkonstruktion
Matematik og teknologi
Medicin og teknologi
Mechatronics (engelsksproget)
Mekatronik
Product Development and Innovation
(engelsksproget)
Produktion og konstruktion
Robotteknologi (SDU)
Softwareteknologi
Sundhedsteknologi
Teknisk videnskab i øvrigt
Fysik B og Kemi C eller
Fysik B og Bioteknologi A eller
Geovidenskab A og Kemi C
Electronics and Computer Engineering (engelsksproget)
Elektronik og it
Innovation and Business (engelsksproget)
Internetteknologier og computersystemer
IT, Communication and New Media (engelsksproget)
Lærings- og oplevelsesteknologi
Matematik-teknologi
Produkt- og designpsykologi
Robotteknologi (AAU) (engelsksproget)
Software Engineering (dansksproget)
Velfærdsteknologi
Fysik B
Humanistisk-teknologisk bacheloruddannelse
(Roskilde Universitet)
Teknoantropologi
Teknologisk-samfundsvidenskabelig planlægning
Matematik B i stedet for Matematik A
Globale forretningssystemer
Landinspektørvidenskab
Software
Er alene omfattet af de områdespecifikke adgangskrav for teknisk-videnskabelige bacheloruddannelser
Strategisk analyse og systemdesign
Fysik C.
Samfundsfag B eller
International økonomi B og Virksomhedsøkonomi B
Plan, by og proces
Ikke krav om Matematik A

«