Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 14-70-00614

Resumé

Søfartens Ledere bragte i september 2013 artiklen ”Sagaen om VEGA”. I februar i år modtog Pressenævnet en klage fra rederen over artiklen. Klagefristen indtil 1. januar 2014 var fire uger. I klagen skriver rederen, at han har været i kontakt med magasinet, men besvarer ikke Pressenævnets henvendelser om blandt andet tidspunktet for henvendelserne. Derfor regner Pressenævnet klagefristen fra offentliggørelsestidspunkt og afviser sagen som for sen. Efter 1. januar 2014 er fristen 12 uger.

Pressenævnets formand udtaler:

Klager over tilsidesættelse af god presseskik kan rettes til det pågældende massemedie selv eller direkte til Pressenævnet. Såfremt offentliggørelsen er sket efter den 1. januar 2014, er fristen for at klage til Pressenævnet 12 uger efter offentliggørelsen i massemediet eller 12 uger efter massemediets afgørelse, jf. medieansvarsloven § 34, stk. 2. Hvis offentliggørelsen er sket før den 1. januar 2014, er klagefristen fire uger.

Klagen angår en artikel offentliggjort før 1. januar 2014, og klagefristen er derfor fire uger. Da artiklen er offentliggjort i september 2013, og klagen først er modtaget i Pressenævnet i februar 2014, er fristen for at klage over forhold i forbindelse med offentliggørelsen overskredet.

Klagen anses derfor som for sent indgivet og afvises, jf. medieansvarsloven § 43, stk. 3.

[Klager] har klaget til Pressenævnet over artiklen ”Sagaen om VEGA” bragt i magasinet Søfartens Ledere nr. 4, 2013, idet han mener, at god presseskik er tilsidesat.

Klagen er modtaget i Pressenævnet den 10. februar 2014.

[Klager] har til støtte for klagen blandt andet anført, at artiklen har ramt ham hårdt, og han først lige er ved at ”komme til hægterne”.

Pressenævnet har ved breve af 11. og 25. februar 2014 blandt andet anmodet [Klager] oplyse om eventuelle henvendelser til magasinet. Nævnets henvendelser henstår ubesvarede.

Søfartens Ledere har den 12. februar 2014 telefonisk oplyst Pressenævnet, at det påklagede magasin blev omdelt til medlemmerne fra den 10.-12. september 2013.

Pressenævnets formand udtaler:

Klager over tilsidesættelse af god presseskik kan rettes til det pågældende massemedie selv eller direkte til Pressenævnet. Såfremt offentliggørelsen er sket efter den 1. januar 2014, er fristen for at klage til Pressenævnet 12 uger efter offentliggørelsen i massemediet eller 12 uger efter massemediets afgørelse, jf. medieansvarsloven § 34, stk. 2. Hvis offentliggørelsen er sket før den 1. januar 2014, er klagefristen fire uger.

Klagen angår en artikel offentliggjort før 1. januar 2014, og klagefristen er derfor fire uger. Da artiklen er offentliggjort i september 2013, og klagen først er modtaget i Pressenævnet i februar 2014, er fristen for at klage over forhold i forbindelse med offentliggørelsen overskredet.

Klagen anses derfor som for sent indgivet og afvises, jf. medieansvarsloven § 43, stk. 3.

Afgjort den 7. marts 2014