Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godkendte innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere

(Ændring som følge af nedlæggelse af Rådet for Teknologi og Innovation)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 238 af 11. marts 2010 om godkendte innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere foretages følgende ændring:

1. I § 6, stk. 1 og 2, udgår »efter indstilling fra Rådet for Teknologi og Innovation«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2014.

Uddannelses- og Forskningsministeriet, den 30. marts 2014

Sofie Carsten Nielsen

/ Jesper Schaumburg-Müller