Den fulde tekst
L 154
Forslag til lov om erhvervsdrivende fonde.
Af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen (S)).
Lovf som fremsat 12/3 14
Fremsat skr 12/3 14
1.beh 25/3 14
Betænkning 15/5 14
Lovf optrykt efter 2.beh 27/5 14 Tillæg H
2.beh 27/5 14 F
Lovf som vedt 3/6 14
3.beh 3/6 14 F
Lov nr 712 af 25. juni 2014
Ordførere: (1.beh) Kim Andersen (V), Benny Engelbrecht (S), Dennis Flydtkjær (DF), Ida Auken (RV), Steen Gade (SF), Stine Brix (EL), Joachim B. Olsen (LA).
Ministre: (1.beh) erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen).
Efter 1.beh henvist til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget(ERU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven moderniserer lovgivningen for de erhvervsdrivende fonde svarende til den reform af selskabsloven, der blev gennemført i 2009. Loven tilstræber størst mulig parallelitet mellem selskabsloven og lov om erhvervsdrivende fonde.

Loven indeholder regler om rammerne for ledelsen og dens sammensætning. Ændringerne skal bl.a. skabe øget gennemsigtighed om ledelsen, herunder om bestyrelsens vederlag, samt stille flere krav til revisor. Fondene skal desuden fremadrettet redegøre for deres uddelingspolitik i deres årsregnskab, ligesom fondenes uddelinger i det forgangne år skal opdeles i hovedkategorier.
Loven skal derudover styrke revisors rolle og fondsmyndighedens tilsyn med de erhvervsdrivende fonde, herunder opfølgning på bestyrelsernes redegørelser for god fondsledelse.
Under Folketingets behandling af lovforslaget stillede ministeren ændringsforslag om, at Erhvervsstyrelsen bliver fondsmyndighed for alle erhvervsdrivende fonde. Lovforslaget er udarbejdet på baggrund af Erhvervsfondsudvalgets rapport fra december 2012.
Erhvervs- og vækstministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.
Afstemning:
Vedtaget
109 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF, UFG)
0 stemmer imod forslaget
0 stemmer hverken for eller imod forslaget