Den fulde tekst
L 158
Forslag til lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmeldelser, meddelelser, anmodninger og erklæringer til offentlige myndigheder. (Overgang til obligatorisk digital selvbetjening, for så vidt angår ansøgning om byggetilladelse, ansøgning om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær m.v., anmodning om separation og skilsmisse, ansøgning om børne- og ægtefællebidrag, ansøgning om lån til beboerindskud, ansøgning om parkeringslicens og anmodning om attestationer efter lov om Det Centrale Personregister m.v.).
Af finansministeren (Bjarne Corydon (S)).
Fremsat skr 18/3 14
Lovf som fremsat 18/3 14
1.beh 25/3 14
Betænkning 8/5 14
Lovf optrykt efter 2.beh 20/5 14 Tillæg H
2.beh 20/5 14
Lovf som vedt 27/5 14
3.beh 27/5 14
Lov nr 552 af 2. juni 2014
Ordførere: (1.beh) Hans Christian Thoning (V), Karin Gaardsted (S), Morten Marinus (DF), Christian Friis Bach (RV), Pernille Vigsø Bagge (SF), Stine Brix (EL), Ole Birk Olesen (LA), Mike Legarth (KF).
Ministre: (1.beh) finansministeren (Bjarne Corydon).
Efter 1.beh henvist til Kommunaludvalget(KOU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Med loven skal borgere, der kan, benytte de digitale løsninger, som de offentlige myndigheder stiller til rådighed på en række nye områder, f.eks. ansøgning om byggetilladelse, forældremyndighed, anmodning om separation og skilsmisse, ansøgning om lån til beboerindskud, parkeringslicens m.v. Loven er samtidig med til at sikre, at der tages hånd om borgere, der af den ene eller anden årsag ikke kan anvende de digitale selvbetjeningsløsninger.
Afstemning:
Vedtaget
99 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, LA, KF, UFG)
8 stemmer imod forslaget (EL)
0 stemmer hverken for eller imod forslaget