Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Dansk radiogrænseflade nr. 00 032 for laveffekts radioanlæg med integreret eller dedikeret antenne beregnet til telemetri, fjernstyringsformål, alarmering, tale og dataoverførsel i visse frekvensbånd
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Dansk radiogrænseflade nr. 00 032 for laveffekts radioanlæg med integreret eller dedikeret antenne beregnet til telemetri, fjernstyringsformål, alarmering, tale og dataoverførsel i visse frekvensbånd

I medfør af § 9 i lov om radio- og teleterminaludstyr og elektromagnetiske forhold, jf. lovbekendtgørelse nr. 823 af 3. juli 2007, fastsættes:

§ 1. For laveffekts radioanlæg med integreret eller dedikeret antenne beregnet til telemetri, fjernstyringsformål, alarmering, tale og dataoverførsel i visse frekvensbånd gælder følgende danske radiogrænseflade, jf. bilag 1: Dansk radiogrænseflade nr. 00 032 for laveffekts radioanlæg med integreret eller dedikeret antenne beregnet til telemetri, fjernstyringsformål, alarmering, tale og dataoverførsel i visse frekvensbånd.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2014.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1176 af 12. oktober 2010 om Dansk radiogrænseflade nr. 00 032 for laveffekts radioanlæg med integreret eller dedikeret antenne beregnet til telemetri, fjernstyringsformål, alarmering, tale og dataoverførsel i visse frekvensbånd mellem 6 MHz og 246 GHz ophæves.

Erhvervsstyrelsen, den 20. maj 2014

Betina Hagerup

/ Per V. Christensen


Bilag 1

Dansk radiogrænseflade nr. 00 032 for laveffekts radioanlæg med integreret eller dedikeret antenne beregnet til telemetri, fjernstyringsformål, alarmering, tale og dataoverførsel i visse frekvensbånd

Frekvenstildelinger, sendeeffekter, tilladelsesforhold m.v.

Nr.
Parameter
Beskrivelse
Status
1
Tjeneste ifølge ITU’s Radioreglement
Laveffekts radioanlæg
N
2
Anvendelse
Telemetri, fjernstyringsformål, alarmering, tale og dataoverførsel
N
3
Tilladte frekvensbånd
Bånd
Frekvenser
N
Bånd a
456,9-457,1 kHz (centerfrekvens 457 kHz)
Bånd b
6,765-6,795 MHz
Bånd c
13,553-13,567 MHz
Bånd d
26,957-27,283 MHz
Bånd e
26,990-27,000 MHz
Bånd f
27,040-27,050 MHz
Bånd g
27,090-27,100 MHz
Bånd h
27,140-27,150 MHz
Bånd i
27,190-27,200 MHz
Bånd j
40,660-40,700 MHz
Bånd k
49,500-50,000 MHz
Bånd l
138,200-138,450 MHz
Bånd m
138,650 MHz
Bånd n1/n2
169,4-169,475 MHz
Bånd o
169,4-169,4875 MHz
Bånd p
169,4875-169,5875 MHz
Bånd q
169,5875-169,8125 MHz
Bånd r1/r2
433,050-434,040 MHz
Bånd s1/s2/s3
434,040-434,790 MHz
Bånd t
863,000-865,000 MHz
Bånd u
865,000-868,000 MHz
Bånd v
868,000-868,600 MHz
Bånd w
868,700-869,200 MHz
Bånd x1/x2
869,400-869,650 MHz
Bånd y1/y2
869,700-870,000 MHz
Bånd z
2400,0-2483,5 MHz
Bånd aa
5725-5875 MHz
Bånd ab
24,00-24,25 GHz
Bånd ac
57-64 GHz
Bånd ad
61,0-61,5 GHz
Bånd ae
122-123 GHz
Bånd af
244-246 GHz
4
Maksimalt tilladte sendeeffekter
Bånd
Maksimalt tilladte sendeeffekter
N
Bånd a
7 dBµA/m ved 10 m
Bånd b
42 dBµA/m
Bånd c
42 dBµA/m
Bånd d
42 dBµA/m svarende til 10 mW e.r.p.
Bånd e
100 mW e.r.p.
Bånd f
100 mW e.r.p.
Bånd g
100 mW e.r.p.
Bånd h
100 mW e.r.p.
Bånd i
100 mW e.r.p.
Bånd j
10 mW e.r.p.
Bånd k
1 mW e.r.p.
Bånd l
10 mW e.r.p.
Bånd m
500 mW e.r.p.
Bånd n1
500 mW e.r.p.
Bånd n2
500 mW e.r.p.
Bånd o
10 mW e.r.p.
Bånd p
10 mW e.r.p.
Bånd q
10 mW e.r.p.
Bånd r1
1 mW e.r.p.
og -13 dBm/10 kHz effekttæthed for modulationsbåndbredder større end 250 kHz
Bånd r2
10 mW e.r.p.
Bånd s1
1 mW e.r.p.
og -13 dBm/10 kHz effekttæthed for modulationsbåndbredder større end 250 kHz
Bånd s2
10 mW e.r.p.
Bånd s3
10 mW e.r.p.
Bånd t
25 mW e.r.p.
Bånd u
25 mW e.r.p.
Bånd v
25 mW e.r.p.
Bånd w
25 mW e.r.p.
Bånd x1
500 mW e.r.p.
Bånd x2
25 mW e.r.p.
Bånd y1
5 mW e.r.p.
Bånd y2
25 mW e.r.p.
Bånd z
10 mW e.i.r.p.
Bånd aa
25 mW e.i.r.p.
Bånd ab
100 mW e.i.r.p.
Bånd ac
100 mW e.i.r.p., en maksimal sendeeffekt på 10 mW og en maksimal e.i.r.p. -effektspektraltæthed på 13dBm/MHz
Bånd ad
100 mW e.i.r.p.
Bånd ae
100 mW e.i.r.p.
Bånd af
100 mW e.i.r.p.
5
Duty cycle og brugsrestriktioner
Bånd
Duty cycle
Brugsrestriktioner
N
Bånd a
Ingen krav
Note 1)
Bånd b
Ingen krav
 
Bånd c
Ingen krav
 
Bånd d
Ingen krav
 
Bånd e
≤ 1 %
 
Bånd f
≤ 1 %
 
Bånd g
≤ 1 %
 
Bånd h
≤ 1 %
 
Bånd i
≤ 1 %
 
Bånd j
Ingen krav
Note 2)
Bånd k
Ingen krav
 
Bånd l
≤ 1 %
 
Bånd m
Ingen krav, maksimal båndbredde på 25 kHz
Må alene anvendes til sporing af stjålne genstande.
Bånd n1
≤ 10 %. Kanalafstand maksimalt 50 kHz
Må alene anvendes til radioanlæg, som udgør en del af tovejs radiokommunikationssystemer til fjernovervågning og -måling og transmission af data i intelligent infrastruktur, f.eks. til el, gas og vand.
Bånd n2
≤ 1 %. Kanalafstand maksimalt 50 kHz
 
Bånd o
Note 6). ≤ 0,1 %
 
Bånd p
Note 6). ≤ 0,1 %
 
Bånd q
Note 6). ≤ 0,1 %
 
Bånd r1
Note 3)
Note 4)
Bånd r2
≤ 10 %
Note 5)
Bånd s1
Note 3)
Note 4)
Bånd s2
≤ 10 %
Note 5)
Bånd s3
≤ 100 % ved kanalafstand op til 25 kHz
Note 3)
Note 4)
Bånd t
Note 6) eller ≤ 0,1 %
Note 5)
Bånd u
Note 6) eller ≤ 1 %
Note 5)
Bånd v
Note 6) eller ≤ 1 %
Note 7)
Bånd w
Note 6) eller ≤ 0,1 %
Note 7)
Bånd x1
Note 6) eller ≤ 10 %
Note 7)
Bånd x2
Note 6) eller ≤ 0,1 %
Note 5)
Bånd y1
Note 3)
Note 4)
Bånd y2
Note 6) eller ≤ 1 %
Note 5)
Bånd z
Ingen krav
Ingen
Bånd aa
Ingen krav
Ingen
Bånd ab
Ingen krav
Ingen
Bånd ac
Ingen krav
Ingen
Bånd ad
Ingen krav
Ingen
Bånd ae
Ingen krav
Ingen
Bånd af
Ingen krav
Ingen
 
Note 1)
Dette sæt brugsvilkår gælder kun for udstyr til lokalisering af ofre i sammenstyrtede bygninger og lokalisering af værdifulde genstande.
Note 2)
Ingen videoapplikationer.
Note 3)
Taleapplikationer tilladt med avancerede afhjælpningsteknikker.
Note 4)
Ingen audio- og videoapplikationer.
Note 5)
Ingen andre analoge audioapplikationer end tale. Ingen analoge videoapplikationer.
Note 6)
Der skal benyttes teknikker for tilgang til frekvenser og afhjælpning over for interferens, der giver mindst samme ydelse som de teknikker, der er beskrevet i harmoniserede standarder, som er vedtaget i henhold til direktiv 1999/5/EF.
Note 7)
Ingen analoge videoapplikationer.
6
Tilladelsesforhold
Mulighederne for at anvende radiofrekvenserne uden tilladelse fremgår af bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v.
N
7
Harmoniserede standarder
EN 300 220-2
EN 300 330-2
EN 300 440-2
EN 300 718-2
EN 300 718-3
I
8
Referencer
ERC/REC 70-03
Kommissionens beslutning 2006/771/EF, senest ændret ved gennemførelsesafgørelse 2013/752/EU
I

N = Normativ

I = Informativ

Rekvirering af love, bekendtgørelser, standarder m.v.

Radiogrænseflader samt relevante love og bekendtgørelser kan hentes fra Erhvervsstyrelsens hjemmeside www. erst.dk.

ETSI dokumenter ((I-)ETS’er, EN’er og TBR’er) kan hentes fra ETSI’s hjemmeside www.etsi.org.

ECC publikationer, herunder ECC beslutninger og anbefalinger, kan fås hos ECO, European Communications Office, Nyropsgade 37, 4., 1602 København V, tlf. : 3389 6300, fax: 3389 6330. For yderligere information henvises til ECO’s hjemmeside www.cept.org/eco, hvorfra dokumenterne også gratis kan hentes.

ISO/CEN/CENELEC/IEC/DS standarder kan købes hos Dansk Standard, Kollegievej 6, 2920 Charlottenlund, tlf. : 3996 6101, fax: 3996 6102, eller via www.ds.dk.