Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 14-70-00625

Resumé

DR bragte i marts et indslag om elektroniske cigaretter (e-cigaretter). Dansk e-Damper Forening har klaget over indslaget på vegne af alle danske forbrugere af elektroniske cigaretter. Pressenævnet har afvist klagen, fordi man kun er berettiget til at klage, hvis man direkte eller indirekte optræder i artiklen, det er ikke nok at være interesseret i emnet.

Pressenævnets formand udtaler:

Det er en betingelse for at klage til Pressenævnet, at klageren har retlig interesse i det forhold, der klages over. Det indebærer, at man som person, virksomhed, organisation eller lignende skal være omtalt, afbildet eller på anden måde identificeret i mediet. Det er ikke tilstrækkeligt blot at have interesse i det emne, der er behandlet.

Efter det oplyste er Dansk e-Damper Forening ikke selv direkte eller indirekte nævnt i artiklen. Foreningen findes herudover ikke i øvrigt at have en sådan retlig interesse i det forhold, der klages over, at der er grundlag for at behandle klagen.

Klagen afvises derfor, jf. medieansvarsloven § 43, stk. 2, nr. 2.

Dansk e-Damper Forening (DADAFO) har klaget til Pressenævnet over et indslag på DR1 den 19. marts 2014, idet foreningen mener, at god presseskik er tilsidesat.

Dansk e-Damper Forening har ved formand [Person A] til støtte for klagen blandt andet anført, at klagen indgives på vegne af danske forbrugere af E-cigaretter i Danmark.

Pressenævnets formand udtaler:

Det er en betingelse for at klage til Pressenævnet, at klageren har retlig interesse i det forhold, der klages over. Det indebærer, at man som person, virksomhed, organisation eller lignende skal være omtalt, afbildet eller på anden måde identificeret i mediet. Det er ikke tilstrækkeligt blot at have interesse i det emne, der er behandlet.

Efter det oplyste er Dansk e-Damper Forening ikke selv direkte eller indirekte nævnt i artiklen. Foreningen findes herudover ikke i øvrigt at have en sådan retlig interesse i det forhold, der klages over, at der er grundlag for at behandle klagen.

Klagen afvises derfor, jf. medieansvarsloven § 43, stk. 2, nr. 2.

Afgjort den 24. marts 2014