Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om forbud mod
erhvervsmæssig indførsel og produktion af samt
handel med skind og skindprodukter fra hunde og katte

 

I medfør af § 3 i lov nr. 390 af 28. maj 2003 i lov om forbud mod erhvervsmæssig indførsel og produktion af samt handel med skind og skindprodukter fra hunde og katte fastsættes, at loven træder i kraft den 1. oktober 2003.

Justitsministeriet, den 18. august 2003

Lene Espersen

/Anne Tønnes