Den fulde tekst
L 161
Forslag til lov om Klimarådet, klimapolitisk redegørelse og fastsættelse af nationale klimamålsætninger.
Af klima-, energi- og bygningsministeren (Rasmus Helveg Petersen (RV)).
Lovf som fremsat 26/3 14
Fremsat skr 26/3 14
1.beh 1/4 14
Betænkning 15/5 14
Lovf optrykt efter 2.beh 4/6 14 Tillæg H
2.beh 4/6 14
Lovf som vedt 11/6 14
3.beh 11/6 14
Lov nr 716 af 25. juni 2014
Ordførere: (1.beh) Lars Christian Lilleholt (V), Jens Joel (S), Mikkel Dencker (DF), Andreas Steenberg (RV), Steen Gade (SF), Per Clausen (EL), Villum Christensen (LA), Mike Legarth (KF).
Ministre: (1.beh) klima-, energi- og bygningsministeren (Rasmus Helveg Petersen).
Efter 1.beh henvist til Klima-, Energi- og Bygningsudvalget(KEB).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven etablerer en overordnet strategisk ramme for Danmarks klimapolitik med henblik på at overgå til et lavemissionssamfund i 2050, det vil sige et ressourceeffektivt samfund med en energiforsyning baseret på vedvarende energi og markant lavere udledninger af drivhusgasser fra øvrige sektorer, som samtidig understøtter vækst og udvikling. Loven fremmer derudover gennemsigtighed og offentlighed om status, retning og fremdrift for Danmarks klimapolitik.
Afstemning:
Vedtaget
63 stemmer for forslaget (S, RV, SF, EL, KF)
48 stemmer imod forslaget (V, DF, LA)
0 stemmer hverken for eller imod forslaget