Den fulde tekst
L 166
Forslag til lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., lov om individuel boligstøtte og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag. (Anvendelse af indkomstregisteret ved indtægtsregulering af social pension og boligstøtte m.v.).
Af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen (RV)).
Lovf som fremsat 26/3 14
Fremsat skr 26/3 14
1.beh 11/4 14
Betænkning 15/5 14
Lovf optrykt efter 2.beh 27/5 14 Tillæg H
2.beh 27/5 14 F
Lovf som vedt 3/6 14
3.beh 3/6 14 F
Lov nr 574 af 10. juni 2014
Ordførere: (1.beh) Pernille Rosenkrantz-Theil (S), Finn Thranum (V), Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), Zenia Stampe (RV), Pernille Vigsø Bagge (SF), Finn Sørensen (EL), Thyra Frank (LA).
Ministre: (1.beh) ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen).
Efter 1.beh henvist til Socialudvalget(SOU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven skal effektivisere og forenkle administrationen af ydelser, forbedre mulighederne for digital selvbetjening og muliggøre en mere præcis og korrekt indtægtsregulering af social pension og boligstøtte.
Ifølge loven skal indkomstoplysninger fra SKATs registre kunne anvendes direkte i forbindelse med indtægtsreguleringen af disse ydelser. Samlet set medfører loven ikke ændringer i de offentlige udgifter til social pension og boligstøtte.
Loven træder i kraft den 1. januar 2015, og ændringerne i lov om individuel boligstøtte træder i kraft den 1. januar 2016.
Afstemning:
Vedtaget
108 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF, UFG)
0 stemmer imod forslaget
0 stemmer hverken for eller imod forslaget