Sagsforløb 2013/1 BF 83
Den fulde tekst
B 83
Forslag til folketingsbeslutning om amning i det offentlige rum.
Af Stine Brix (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Finn Sørensen (EL).
Vedrørende: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.
Forsl som fremsat 1/4 14
Fremsat skr 1/4 14
1.beh 27/5 14 F
Ordførere: (1.beh) Sophie Løhde (V), Rasmus Horn Langhoff (S), Pia Adelsteen (DF), Liv Holm Andersen (RV), Stine Brix (EL), Özlem Sara Cekic (SF), Merete Riisager (LA).
Ministre: (1.beh) ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen).
Efter 1.beh henvist til Ligestillingsudvalget(LIU).
Beslutningsforslaget pålagde regeringen at fremsætte lovforslag, der sikrede imod forskelsbehandling i det offentlige rum af mødre, der ammede deres børn, og forældre, der gav flaskemad til deres baby. I modsætning til i Danmark var der i andre lande, såsom Australien og Skotland, lovgivning, som sikrede, at mødre kunne amme på offentlige steder.