Den fulde tekst
L 176
Forslag til lov om ændring af lodsloven, lov om sikkerhed til søs og forskellige andre love. (Konkurrenceudsættelse på lodsområdet, skærpet strafniveau ved forvoldelse af søulykke eller ved sejlads i strid med godt sømandskab m.v. og undersøgelse af dykkerulykker).
Af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen (S)).
Lovf som fremsat 2/4 14
Fremsat skr 2/4 14
1.beh 22/4 14
Betænkning 28/5 14
2.beh 3/6 14 F
Ordførere: (1.beh) Preben Bang Henriksen (V), Karin Gaardsted (S), Jørn Dohrmann (DF), Ida Auken (RV), Steen Gade (SF), Henning Hyllested (EL), Joachim B. Olsen (LA), Brian Mikkelsen (KF).
Ministre: (1.beh) erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen).
Efter 1.beh henvist til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget(ERU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Ved 2. behandlingen blev lovforslaget delt i to lovforslag (L 176 A og L 176 B). Der henvises til omtalen under disse forslag.