Den fulde tekst
L 172
Forslag til lov om projektering af nyanlæg og hastighedsopgraderinger af en række jernbanestrækninger på hovedbanen og regionalbanerne.
Af transportministeren (Magnus Heunicke (S)).
Lovf som fremsat 26/3 14
Fremsat skr 26/3 14
1.beh 4/4 14
Betænkning 26/5 14
Lovf optrykt efter 2.beh 3/6 14 Tillæg H
2.beh 3/6 14
Lovf som vedt 11/6 14
3.beh 11/6 14
Lov nr 719 af 25. juni 2014
Beh sammen: L 172 og L 173
Ordførere: (1.beh) Rasmus Prehn (S), Martin Geertsen (V), Kim Christiansen (DF), Andreas Steenberg (RV), Karsten Hønge (SF), Henning Hyllested (EL), Villum Christensen (LA), Lars Barfoed (KF).
Ministre: (1.beh) transportministeren (Magnus Heunicke).
Efter 1.beh henvist til Transportudvalget(TRU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven indeholder bemyndigelse til, at transportministeren kan undersøge, projektere og miljøvurdere en række anlægsprojekter, herunder nye jernbaner over Vestfyn, Vejle Fjord og mellem Hovedgård og Hasselager.
Afstemning:
Vedtaget
70 stemmer for forslaget (S, DF, RV, SF, EL)
33 stemmer imod forslaget (V, KF)
5 stemmer hverken for eller imod forslaget (LA)