Den fulde tekst
L 180
Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk. (Ophævelse af forsyningspligten, indførelse af leveringspligt, udskydelse af engrosmodellen, naturgasselskabers anvendelse
af økonomiske kompensationer, Energinet.dk’s fusion med datterselskaber m.v.).
Af klima-, energi- og bygningsministeren (Rasmus Helveg Petersen (RV)).
Lovf som fremsat 23/4 14 Tillæg A
Fremsat skr 23/4 14
1.beh 6/5 14 F
Betænkning 28/5 14
Tillægsbet 4/6 14
Lovf optrykt efter 2.beh 4/6 14 Tillæg H
2.beh 4/6 14
Lovf som vedt 11/6 14
3.beh 11/6 14
Lov nr 633 af 16. juni 2014
Ordførere: (1.beh) Jens Joel (S), Thomas Danielsen (V), Mikkel Dencker (DF), Lone Loklindt (RV), Steen Gade (SF), Villum Christensen (LA), Mike Legarth (KF).
Ministre: (1.beh) klima-, energi- og bygningsministeren (Rasmus Helveg Petersen).
Efter 1.beh henvist til Klima-, Energi- og Bygningsudvalget(KEB).
Efter 2.beh henvist til Klima-, Energi- og Bygningsudvalget(KEB).
Loven har to hovedformål. Det ene er at udmønte elreguleringsudvalgets forslag til regulering af forsyningspligten med henblik på at fremme konkurrencen på elmarkedet, samtidig med at et højt forbrugerbeskyttelsesniveau bevares. Som led heri foreslås det, at der i stedet for den hidtidige forsyningspligt indføres en leveringspligt, som forpligter alle elhandelsvirksomheder til mod betaling at levere elektricitet til alle husholdningsforbrugere, som anmoder om det.
Det andet hovedformål er at udskyde iværksættelsen af den såkaldte engrosmodel for elmarkedet 1 år. Engrosmodellen indebærer en total omlægning af relationerne mellem net- og elhandelsvirksomheder og giver derved elhandelsvirksomhederne en central rolle.
Afstemning:
Vedtaget
105 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, KF)
5 stemmer imod forslaget (LA)
0 stemmer hverken for eller imod forslaget