Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 14-70-00642

Resumé

Information refererede en artikel fra den spanske avis ”El Pais”. En mand klagede, men da han ikke er nævnt i artiklen, har Pressenævnet afvist at behandle klagen.

Pressenævnets formand udtaler:

Det er en betingelse for at klage til Pressenævnet, at klageren har retlig interesse i det forhold, der klages over. Det indebærer, at man som person, virksomhed, organisation eller lignende skal være omtalt, afbildet eller på anden måde identificeret i mediet. Det er ikke tilstrækkeligt blot at have interesse i det emne, der er behandlet.

Da [Klager] ikke selv er direkte eller indirekte nævnt i artiklen, har han ikke en sådan retlig interesse i det forhold, der klages over, at der er grundlag for at behandle klagen.

Klagen afvises derfor, jf. medieansvarsloven § 43, stk. 2, nr. 2.

[Klager] har klaget til Pressenævnet over artiklen ”Hvor hører Catalonien til?” på information.dk den 8. marts 2014, idet han mener, at god presseskik er tilsidesat. Klagen omfatter endvidere Dagbladet Informations afslag på genmæle.

[Klager] har til støtte for klagen bl.a. anført, at Dagbladet Information fejlagtigt har refereret debatindlægget ”El misterioso caso catalán” af 31. december 2013 i avisen El País som en lederartikel.

Pressenævnets formand udtaler:

Det er en betingelse for at klage til Pressenævnet, at klageren har retlig interesse i det forhold, der klages over. Det indebærer, at man som person, virksomhed, organisation eller lignende skal være omtalt, afbildet eller på anden måde identificeret i mediet. Det er ikke tilstrækkeligt blot at have interesse i det emne, der er behandlet.

Da [Klager] ikke selv er direkte eller indirekte nævnt i artiklen, har han ikke en sådan retlig interesse i det forhold, der klages over, at der er grundlag for at behandle klagen.

Klagen afvises derfor, jf. medieansvarsloven § 43, stk. 2, nr. 2.

Afgjort den 16. april 2014