Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 14-70-00641

Resumé

Ekstra Bladet skrev ”Region: Telefon fra whiskybæltet bag grov chikane af akuttelefon”. En mand klagede over artiklen, men da klagen er modtaget efter fristens udløb, har Pressenævnet afvist at behandle klagen.

Pressenævnets formand udtaler:

Klage over god presseskik kan rettes til mediet selv eller direkte til Pressenævnet. I begge tilfælde er klagefristen 12 uger fra offentliggørelsen i massemediet, jf. medieansvarsloven § 34, stk. 2.

Da klagen vedrører en artikel senest ændret torsdag den 16. januar 2014, og klagen først er modtaget i Pressenævnet fredag den 11. april 2014, er klagen indgivet efter klagefristens udløb.

Klagen afvises derfor som for sen i medfør af medieansvarslovens § 43, stk. 3.

[Klager] har klaget til Pressenævnet over artiklen ”Region: Telefon fra whiskybæltet bag grov chikane af akuttelefon” bragt på ekstrabladet.dk den 15. januar 2014 og opdateret dagen efter, idet han mener, at god presseskik er tilsidesat.

Klagen er modtaget i Pressenævnet fredag den 11. april 2014.

[Klager] har til støtte for klagen bl.a. anført, at det er i strid med god presseskik, at Ekstra Bladet har gengivet de sidste fire cifre i et telefonnummer.

Pressenævnets formand udtaler:

Klage over god presseskik kan rettes til mediet selv eller direkte til Pressenævnet. I begge tilfælde er klagefristen 12 uger fra offentliggørelsen i massemediet, jf. medieansvarsloven § 34, stk. 2.

Da klagen vedrører en artikel senest ændret torsdag den 16. januar 2014, og klagen først er modtaget i Pressenævnet fredag den 11. april 2014, er klagen indgivet efter klagefristens udløb.

Klagen afvises derfor som for sen i medfør af medieansvarslovens § 43, stk. 3.

Afgjort den 22. april 2014