Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 14-70-00634

Resumé

Golf.dk skrev, at et sitet GolfTyskland.dk er størst i Danmark for golfrejser til Tyskland. Et andet golf-firma, golfconnections.dk, har klaget, fordi det mener at være størst. Men man kan kun klage, hvis man optræder i artiklen, og det gør firmaet ikke.

Pressenævnets formand udtaler:

Det er en betingelse for at klage til Pressenævnet, at klageren har retlig interesse i det forhold, som der klages over. Det indebærer, at man selv som person, organisation, virksomhed eller lignende skal være omtalt, afbilledet eller på anden måde identificeret i mediet. Det er ikke tilstrækkeligt, blot at have interesse i det emne, der er behandlet.

Da Golf Connections ikke selv er direkte eller indirekte nævnt i artiklen, har firmaet ikke en sådan interesse, at der er grundlag for at behandle klagen. Det forhold, at Golf Connections efter det oplyste er den foretrukne danske golfportal målt på bookninger og omsætning i Tyskland, kan ikke føre til et andet resultat.

Klagen til Pressenævnet afvises herefter, jf. medieansvarsloven § 43, stk. 2, nr. 2.

Golf Connections har klaget til Pressenævnet over artiklen ”Danskerne søger mod Tyskland” på golf.dk den 19. marts 2014, idet firmaet mener, at god presseskik er tilsidesat. Klagen omfatter endvidere mediets afslag på genmæle.

Golf Connections har til støtte for klagen blandt andet anført, at artiklen omtaler en anden hjemmeside for golfrejser, GolfTyskland.dk. Om det andet site står der, at ”GolfTyskland.dk er i dag den største og officielle golfportal i Danmark for det tyske marked”. Ifølge klager er golfconnections.dk den mest foretrukne golfportal i Danmark målt på bookninger og omsætning i Tyskland. Artiklen er ikke underlagt kritisk journalistik og er konkurrenceforvridende.

Pressenævnets formand udtaler:

Det er en betingelse for at klage til Pressenævnet, at klageren har retlig interesse i det forhold, som der klages over. Det indebærer, at man selv som person, organisation, virksomhed eller lignende skal være omtalt, afbilledet eller på anden måde identificeret i mediet. Det er ikke tilstrækkeligt, blot at have interesse i det emne, der er behandlet.

Da Golf Connections ikke selv er direkte eller indirekte nævnt i artiklen, har firmaet ikke en sådan interesse, at der er grundlag for at behandle klagen. Det forhold, at Golf Connections efter det oplyste er den foretrukne danske golfportal målt på bookninger og omsætning i Tyskland, kan ikke føre til et andet resultat.

Klagen til Pressenævnet afvises herefter, jf. medieansvarsloven § 43, stk. 2, nr. 2.

Afgjort den 11. april 2014