Den fulde tekst
L 182
Forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister. (Tildeling af nyt personnummer til personer, der oplever sig som tilhørende det andet køn).
Af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager (RV)).
Lovf som fremsat 30/4 14
Fremsat skr 30/4 14
1.beh 20/5 14 F
Betænkning 28/5 14
Lovf optrykt efter 2.beh 3/6 14 Tillæg H
2.beh 3/6 14 F
Lovf som vedt 11/6 14
3.beh 11/6 14 F
Lov nr 752 af 25. juni 2014
Ordførere: (1.beh) Fatma Øktem (V), Rasmus Horn Langhoff (S), Pia Adelsteen (DF), Liv Holm Andersen (RV), Özlem Sara Cekic (SF), Stine Brix (EL), Merete Riisager (LA), Charlotte Dyremose (KF).
Ministre: (1.beh) økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager).
Efter 1.beh henvist til Ligestillingsudvalget(LIU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven har til formål at gøre det muligt, at personer, som oplever et misforhold mellem det biologiske køn og det køn, som de identificerer sig med, kan opnå juridisk kønsskifte ved skriftlig ansøgning om nyt personnummer. På den måde vil transkønnede fremover kunne opnå juridisk kønsskifte uden krav om kirurgiske indgreb eller anden form for behandling, f.eks. hormonbehandling. Med loven indføres en refleksionsperiode på 6 måneder fra ansøgningstidspunktet, inden ansøgningen kan imødekommes, ligesom der er krav om, at den pågældende skal være fyldt 18 år ved ansøgningstidspunktet.