Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang merkantil

(Oprettelse af ny profil på detailhandelsuddannelsen med specialer)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 345 af 27. marts 2013 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang merkantil foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 4, stk. 1 og 2, og § 38, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 439 af 29. april 2013, og i overensstemmelse med de faglige udvalgs bestemmelse, fastsættes:«

2. Bilag 1, afsnit 1.6.1., affattes således:

»1.6.1. Brancheprofil:

1. kolonial,

2. tekstil,

3. tekstil, herretøj,

4. tekstil, dametøj,

5. byggemarked, værktøj og beslag,

6. boghandel,

7. forbrugerelektronik,

8. farvehandel,

9. fotohandel,

10. guld, sølv og ure,

11. glas, porcelæn og gaveartikler,

12. legetøj og hobbyartikler,

13. materialhandel,

14. møbelhandel,

15. sport og fritid,

16. radio/TV og multimedier,

17. musik, video og software,

18. sko og læderartikler,

19. optik eller

20. køkken og bad.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juli 2014.

Undervisningsministeriet, den 7. maj 2014

P.M.V.
Lars Mortensen
Afdelingschef

/ Silvia Fernandez