Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om kontrol med køretøjers akseltryk og totalvægt

I bekendtgørelse nr. 577 af 6. juni 2011 om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk (dimensionsbekendtgørelsen), som ændret ved bekendtgørelse nr. 1165 af 8. december 2011 og bekendtgørelse nr. 1594 af 12. december 2013, er der i kapitel 5 og 6 fastsat nærmere regler om køretøjers totalvægt og akseltryk.

Tiltale for kørsel med overlæs bør rejses efter følgende retningslinjer:

1. Hvis det tilladte akseltryk overskrides med mere end 7,0 procent, rejses der tiltale. Selv om overskridelsen ikke udgør mere end 7,0 procent af det tilladte akseltryk, rejses tiltale endvidere, hvis det tilladte akseltryk for enkeltaksler overskrides med mere end 500 kg.

2. Hvis den tilladte totalvægt for et køretøj eller et vogntog med en tilladt totalvægt på højst 3.500 kg overskrides med mere end 7,0 procent, rejses der tiltale.

3. Hvis den tilladte totalvægt for et køretøj eller et vogntog med en tilladt totalvægt på mere end 3.500 kg overskrides med mere end 6,0 procent, rejses der tiltale. Selv om overskridelsen ikke udgør mere end 6,0 procent af den tilladte totalvægt, rejses tiltale endvidere, hvis den tilladte totalvægt overskrides med mere end 2.000 kg.

4. Cirkulæreskrivelsen træder i kraft den 1. juni 2014. Justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 30. januar 2014 om kontrol med køretøjers akseltryk og totalvægt ophæves.

Justitsministeriet, den 6. maj 2014

Christian Hesthaven