Den fulde tekst
L 192
Forslag til lov om Center for Cybersikkerhed.
Af forsvarsministeren (Nicolai Wammen (S)).
Lovf som fremsat 2/5 14
Fremsat skr 2/5 14
1.beh 9/5 14 F
Betænkning 2/6 14
2.beh 4/6 14 F
Lovf som vedt 11/6 14
3.beh 11/6 14 F
Lov nr 713 af 25. juni 2014
Ordførere: (1.beh) Troels Lund Poulsen (V), Ole Hækkerup (S), Marie Krarup (DF), Zenia Stampe (RV), Holger K. Nielsen (SF), Pernille Skipper (EL), Simon Emil Ammitzbøll (LA), Lene Espersen (KF).
Ministre: (1.beh) forsvarsministeren (Nicolai Wammen).
Efter 1.beh henvist til Forsvarsudvalget(FOU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Formålet med loven er at etablere et samlet lovgrundlag for Center for Cybersikkerhed, der blev etableret i 2012 som en del af Forsvarets Efterretningstjeneste. Baggrunden er, at danske myndigheder og virksomheder i stigende grad udsættes for cyberangreb, hvor stater, grupper eller enkeltpersoner forsøger at trænge ind i den danske it- og teleinfrastruktur.
Den 1. maj 2014 blev der indgået en politisk aftale mellem regeringen (Socialdemokratiet og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om loven. Den politiske aftale er gengivet i den skriftlige fremsættelse af lovforslaget.
Afstemning:
Vedtaget
93 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, KF)
13 stemmer imod forslaget (EL, LA)
0 stemmer hverken for eller imod forslaget