Den fulde tekst
L 193
Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. (Barselstillæg, aktivitetstillæg til unge kontanthjælpsmodtagere, kontaktforløbet for uddannelseshjælpsmodtagere, fastsættelse af løn ved offentlig løntilskudsansættelse m.v.).
Af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen (S)).
Lovf som fremsat 7/5 14
Fremsat skr 7/5 14
1.beh 13/5 14
Betænkning 28/5 14
Lovf optrykt efter 2.beh 4/6 14 Tillæg H
2.beh 4/6 14
Lovf som vedt 11/6 14
3.beh 11/6 14
Lov nr 721 af 25. juni 2014
Ordførere: (1.beh) Hans Andersen (V), Jens Joel (S), Bent Bøgsted (DF), Nadeem Farooq (RV), Eigil Andersen (SF), Finn Sørensen (EL), Joachim B. Olsen (LA), Mai Mercado (KF).
Ministre: (1.beh) beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen).
Efter 1.beh henvist til Beskæftigelsesudvalget(BEU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Med loven indføres et barselstillæg, som uddannelsesparate modtagere af uddannelseshjælp og unge jobparate modtagere af kontanthjælp får ret til, når de har ret til fravær ved graviditet, barsel og adoption i kontanthjælpssystemet.
Med loven gennemføres desuden en række rettelser og præciseringer i reglerne om
– kontaktforløb for uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere,
– fastsættelse af lønnen for kontanthjælpsmodtagere og modtagere af uddannelseshjælp i ansættelse med løntilskud hos offentlige arbejdsgivere,
– aktivitetstillæg i helt særlige tilfælde, hvor en person har særlig komplekse helbredsmæssige/sociale udfordringer,
– mulighed for at fortsætte med at modtage uddannelseshjælp i op til 2 måneder, når uddannelsen påbegyndes på baggrund af et uddannelsespålæg,
– opgørelse om forudgående ledighed, for så vidt angår ansættelse med privat løntilskud, jobrotation og som voksenlærling, og
– fradrag i hjælpen ved forskudsvis udbetaling af børnebidrag.
Afstemning:
Vedtaget
106 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF)
0 stemmer imod forslaget
0 stemmer hverken for eller imod forslaget