Den fulde tekst
L 196
Forslag til lov om kombineret ungdomsuddannelse.
Af undervisningsministeren (Christine Antorini (S)).
Lovf som fremsat 8/5 14
Fremsat skr 8/5 14
1.beh 15/5 14
Betænkning 27/5 14
Tillægsbet 4/6 14
Lovf optrykt efter 2.beh 4/6 14 Tillæg H
2.beh 4/6 14
Lovf som vedt 11/6 14
3.beh 11/6 14
Lov nr 631 af 16. juni 2014
Ordførere: (1.beh) Peter Juel Jensen (V), Ane Halsboe-Jørgensen (S), Alex Ahrendtsen (DF), Lotte Rod (RV), Eigil Andersen (SF), Finn Sørensen (EL), Merete Riisager (LA), Lene Espersen (KF).
Ministre: (1.beh) undervisningsministeren (Christine Antorini).
Efter 1.beh henvist til Børne- og Undervisningsudvalget(BUU).
Efter 2.beh henvist til Børne- og Undervisningsudvalget(BUU).
Loven opretter en kombineret ungdomsuddannelse som en ny kompetencegivende ungdomsuddannelse. Formålet er at forbedre elevernes grundlag for beskæftigelse og mulighed for forsat uddannelse.
Loven er et led i udmøntningen af »Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser« af 24. februar 2014 mellem regeringen (Socialdemokratiet og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance.
Målgruppen er unge under 25 år med afsluttet 9. eller 10. klasse eller tilsvarende, som er motiverede for uddannelse, men som ikke umiddelbart har de nødvendige personlige, sociale eller faglige kompetencer, som kræves for at tage en erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse.
Uddannelsen er opdelt i fire dele af hvert ½ års varighed, og uddannelsen vil afhængig af den unges forudsætninger og kompetencer have en varighed på indtil 2 år. Elever, der gennemfører uddannelsen, opnår betegnelsen erhvervsassistent.
Afstemning:
Vedtaget
102 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, LA, KF)
7 stemmer imod forslaget (EL)
0 stemmer hverken for eller imod forslaget