Den fulde tekst
L 197
Forslag til lov om Rådet for Ungdomsuddannelser.
Af undervisningsministeren (Christine Antorini (S)).
Lovf som fremsat 8/5 14
Fremsat skr 8/5 14
1.beh 15/5 14
Betænkning 27/5 14
2.beh 4/6 14
Lovf som vedt 11/6 14
3.beh 11/6 14
Lov nr 630 af 16. juni 2014
Ordførere: (1.beh) Peter Juel Jensen (V), Ane Halsboe-Jørgensen (S), Alex Ahrendtsen (DF), Lotte Rod (RV), Eigil Andersen (SF), Finn Sørensen (EL), Merete Riisager (LA), Lene Espersen (KF).
Ministre: (1.beh) undervisningsministeren (Christine Antorini).
Efter 1.beh henvist til Børne- og Undervisningsudvalget(BUU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven er et led i udmøntningen af »Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser« af 24. februar 2014 mellem regeringen (Socialdemokratiet og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance.
Med loven etableres Rådet for Ungdomsuddannelser. Rådet skal rådgive undervisningsministeren om tværgående emner og udfordringer på ungdomsuddannelsesområdet med det formål at styrke kvaliteten.
Afstemning:
Vedtaget
107 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF)
0 stemmer imod forslaget
0 stemmer hverken for eller imod forslaget