Den fulde tekst
L 195
Forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., lov om folkeskolen og forskellige andre love. (Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser m.v.).
Af undervisningsministeren (Christine Antorini (S)).
Lovf som fremsat 8/5 14
Fremsat skr 8/5 14
1.beh 15/5 14
Betænkning 27/5 14
Tillægsbet 4/6 14
Lovf optrykt efter 2.beh 4/6 14 Tillæg H
2.beh 4/6 14
Lovf som vedt 11/6 14
3.beh 11/6 14
Lov nr 634 af 16. juni 2014
Ordførere: (1.beh) Peter Juel Jensen (V), Ane Halsboe-Jørgensen (S), Alex Ahrendtsen (DF), Lotte Rod (RV), Eigil Andersen (SF), Finn Sørensen (EL), Merete Riisager (LA), Lene Espersen (KF).
Ministre: (1.beh) undervisningsministeren (Christine Antorini).
Efter 1.beh henvist til Børne- og Undervisningsudvalget(BUU).
Efter 2.beh henvist til Børne- og Undervisningsudvalget(BUU).
Loven er en del af udmøntning af »Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser« af 24. februar 2014 mellem regeringen (Socialdemokratiet og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti.
Loven indeholder bl.a. følgende hovedpunkter:
– Forenkling af erhvervsuddannelsernes struktur.
– Udformning af studiekompetencegivende eksamen på alle relevante uddannelser og sidestilling mellem erhvervsuddannelsesfag på højt niveau med gymnasiale fag.
– En ny type erhvervsuddannelse for voksne (euv) på 25 år.
– Klare adgangskrav.
– Ny erhvervsrettet 10. klasse (eud10).
– Forbedring af kvaliteten i erhvervsuddannelserne gennem mere og bedre undervisning.
– Fokusering af vejledningsindsatsen.
Afstemning:
Vedtaget
98 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, LA, KF)
8 stemmer imod forslaget (EL)
0 stemmer hverken for eller imod forslaget