Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Hovedaftale mellem Finansministeriet og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark
Den fulde tekst

Cirkulære om hovedaftale mellem Finansministeriet og Hovdorganisationen af Officerer i Danmark

Generelle bemærkninger

Finansministeriet og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark har den 19. maj 2014 indgået vedlagte hovedaftale.

Hovedaftalen er indgået i tilknytning til indgåelse af overenskomst for officerer i forsvaret og det statslige redningsberedskab mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hovedorganisationen af officerer i Danmark, samt i tilknytning til indgåelse af aftale om vilkår for militære chefer og chefer i det statslige redningsberedskab mellem Finansministeriet og Hovedorganisationen af officerer i Danmark.

Ikrafttræden

Cirkulæret har virkning fra 19. maj 2014.

Moderniseringsstyrelsen, den 19. maj 2014

Mogens Esmarch


Hovedaftale mellem Finansministeriet og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark

1. Parterne bekræfter ved sine underskrifter tilslutning til Hovedaftale mellem Finansministeriet og AC-organisationerne af 28. maj 1991 med følgende tilføjelse til § 5, stk. 5, for Hovedorganisationen af Officerer i Danmarks forhandlingsområde.

”d. arbejdsstandsning kan endvidere ikke omfatte militært ansat personel, herunder auditørfuldmægtige, samt personel ved det statslige redningsberedskab.”

2. Hovedaftalen har virkning fra underskrivelsen og kan opsiges efter bestemmelserne i den i punkt 1. nævnte hovedaftale.

   
København, den 19. maj 2014
 
   
Hovedorganisationen af
Officerer i Danmark
Bent Fabricius
Finansministeriet
P.M.V.
E.B.
Mogens Esmarch

Redaktionel note
  • Udsendt som Modst. nr. 025-14