Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om undtagelse af selskaber fra lov om offentlighed i forvaltningen

I medfør af § 4, stk. 2, i lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen og efter forhandling med justitsministeren og KL fastsættes:

§ 1. Lov om offentlighed i forvaltningen finder ikke anvendelse på følgende selskaber:

1) Grenaa Havn A/S.

2) ADP A/S og datterselskaberne Fredericia Havn A/S, Fredericia Havn Ejendomme I A/S, Nyborg Havn A/S og Nyborg Havn Ejendomme I A/S.

3) Billund Lufthavn A/S.

4) Aarhus Lufthavn A/S.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juni 2014.

Transportministeriet, den 26. maj 2014

Magnus Heunicke

/ Michael Birch