Den fulde tekst
L 176 B
Forslag til lov om ændring af lov om sikkerhed til søs, lov om sikkerhedsundersøgelse af ulykker til søs, lov om ændring af søloven og forskellige andre love og lov om søfarendes ansættelsesforhold. (Skærpet strafniveau ved forvoldelse af søulykke eller ved sejlads i strid med godt sømandskab m.v. og undersøgelse af dykkerulykker).
Af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen (S)).
Lovf optrykt efter 2.beh 3/6 14 Tillæg H
2.beh 3/6 14
Lovf som vedt 11/6 14
3.beh 11/6 14 F
Lov nr 724 af 25. juni 2014
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven medfører endvidere, at dykkerulykker kan undersøges af Den Maritime Havarikommission, og at strafniveauet for visse søulykker skærpes med henblik på at styrke sikkerheden til søs.
Loven trådte i kraft den 1. juli 2014.
Der henvises i øvrigt til omtalen under L 176.
Afstemning:
Vedtaget
109 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF)
0 stemmer imod forslaget
0 stemmer hverken for eller imod forslaget