Den fulde tekst
L 176 A
Forslag til lov om ændring af lodsloven og lov om Danpilot (Konkurrenceudsættelse på lodsområdet).
Af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen (S)).
Lovf optrykt efter 2.beh 3/6 14 Tillæg H
2.beh 3/6 14
Lovf som vedt 11/6 14
3.beh 11/6 14 F
Lov nr 725 af 25. juni 2014
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven moderniserer det danske lodssystem med det formål at åbne for mere konkurrence, lavere priser på gennemsejlingslodsning og kundetilpassede lodsningsydelser.
Moderniseringen af lodsmarkedet indebærer, at DanPilots monopol på gennemsejlingslodsninger ophører gradvis fra 2016 til 2020. I stedet for den nuværende krydssubsidieringsordning indføres et forsyningsbidrag, som sikrer, at alle skibe, der anvender lods i danske stræder og farvande, bidrager til opretholdelse af forsyningspligten. DanPilot får adgang til at levere andre maritime tjenesteydelser end lodsning samt mulighed for at indgå særlige aftaler med kunder. Formålet er at sikre, at DanPilot kan konkurrere på lige vilkår med de private lodserier.
Loven trådte i kraft den 1. juli 2014.
Der henvises i øvrigt til omtalen under L 176.
Afstemning:
Vedtaget
80 stemmer for forslaget (V, S, RV, LA, KF)
29 stemmer imod forslaget (DF, SF, EL)
0 stemmer hverken for eller imod forslaget