Den fulde tekst
L 136 A
Forslag til lov om ændring af lov om trafikselskaber og lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. (Ændring af finansieringsmodellen for trafikselskabet på Sjælland, organiseringen af den offentlige servicetrafik i Østdanmark, buspassagerrettighedsforordningen m.v.).
Af transportministeren (Magnus Heunicke (S)).
2.beh 3/6 14
Lovf optrykt efter 2.beh 3/6 14 Tillæg H
Lovf som vedt 11/6 14
3.beh 11/6 14
Lov nr 745 af 25. juni 2014
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Med loven foreslås en ny finansieringsmodel, hvor trafikselskabets administrationsudgifter, som på nuværende tidspunkt alene finansieres af Region Hovedstaden og Region Sjælland, vil skulle finansieres af både regioner og kommuner. Endvidere skal der til gavn for kunderne skabes et forbedret samarbejde mellem DSB, Movia og Metroselskabet I/S om den offentlige servicetrafik inden for trafikselskabet på Sjællands geografiske område.
Afstemning:
Vedtaget
108 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF)
0 stemmer imod forslaget
0 stemmer hverken for eller imod forslaget