Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed

(Ændret ikrafttræden af regler om indsamlerbevis)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1305 af 17. december 2012 om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1435 af 12. december 2013, foretages følgende ændring:

1. I § 27, stk. 1, ændres »1. juli 2014« til: »1. januar 2015«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2014.

Miljøministeriet, den 25. juni 2014

Kirsten Brosbøl

/ Claus Torp