Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om godtgørelse af merudgifter under deltagelse i øvelser, sejlads med flådens skibe mv.

Cirkulære nr. 9303 af 2. juni 2003 (KFF B.5-42) om godtgørelse af merudgifter under deltagelse i øvelser, sejlads med flådens skibe m.v. samt under ophold i øvelses- og skydelejre mv. for personel under Forsvarsministeriets område.

Cirkulæret er annulleret og erstattet af Forsvarets Personeltjenestes Bestemmelse om godtgørelse af merudgifter under deltagelse i øvelser, sejlads med flådens skibe mv. samt under ophold i øvelses-/skydelejre mv, for personel under Forsvarsministeriets område

(FPTBST 564-42, 2010-12).

Bestemmelsen findes ikke på retsinformation men kopi af bestemmelsen kan fås ved at rette henvendelse til Forsvarets Personeltjeneste, Lautruphøj 8, 2750 Ballerup, telefon 32665000, e-mail: FPT@MIL.DK.

Forsvarsministeriet, den 1. juli 2014

Nicolai Wammen

/ Niels Bundsgaard