Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, nr. 1, 3 og 4, i lov om ændring af lov om afgift af spildevand og forskellige andre love (Forhøjelse af spildevandsafgiften og afgiften af HFC-gasser m.fl., nedsættelse af afgiften på emballage til vin og spiritus m.v.)

I medfør af § 5, stk. 2, i lov nr. 522 af 12. juni 2009 om ændring af lov om afgift af spildevand og forskellige andre love (Forhøjelse af spildevandsafgiften og afgiften af HFC-gasser m.fl., nedsættelse af afgiften på emballage til vin og spiritus m.v.) fastsættes:

§ 1. § 1, nr. 1, 3 og 4, i lov nr. 522 af 12. juni 2009 om ændring af lov om afgift af spildevand og forskellige andre love (Forhøjelse af spildevandsafgiften og afgiften af HFC-gasser m.fl., nedsættelse af afgiften på emballage til vin og spiritus m.v.) sættes i kraft.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2014.

Skatteministeriet, den 8. september 2014

Benny Engelbrecht

/ Lene Skov Henningsen