Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (8. oktober 2014)

Kulturministeren (Marianne Jelved):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet

(Lovforslag nr. L 24)

Hovedformålet med lovforslaget er at skabe lovgivningsmæssigt grundlag for Kulturministeriets videregående scenekunstuddannelsers overgang til en bachelor- og kandidatstruktur og for etableringen af en ny, landsdækkende videregående scenekunstuddannelsesinstitution under Kulturministeriet. Hermed følger Kulturministeriet hovedanbefalingerne fra ”Udredning om de videregående uddannelser på scenekunstområdet” fra september 2013. Det foreslås konkret, at en række statslige og statsligt støttede scenekunstneriske uddannelsesinstitutioner samles i en ny videregående uddannelsesinstitution, der har en fælles rektor, og som på sigt skal udbyde bachelor- og kandidatuddannelser. Med lovforslaget fastsættes den nye scenekunstuddannelsesinstitutions formål, opgaver, styrelse m.v. på linje med de øvrige videregående uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet.

Formålet med lovforslaget er endvidere at gennemføre en modernisering af lovgrundlaget for de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet samt at etablere en selvstændig lov for de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet. Som en konsekvens af lovforslaget udskilles reguleringen af Kulturministeriets videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner således fra reguleringen af de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar 2015.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.