Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om gebyr for navneændring 2015

Ankestyrelsen, Familieretsafdelingen, regulerer hvert år – med udgangspunkt i satspuljereguleringsprocenten – gebyr for ansøgning om navneændring, jf. § 25 a i navneloven.

Pr. 1. januar 2015 udgør gebyr for ansøgning om navneændring 510 kr.

Ankestyrelsen, Familieretsafdelingen, den 29. september 2014

Tanja Skriver Frandsen

/ Tove Hachmann